Modern Telephony

Modern Telephony

We are specialists in modern telephony

“Calling” should be easy and work regardless of time and place. There are several ways to “call”; via desk phone, mobile, internet, app etc. There are also different types of users who need custom functionality to perform their work.

We help Swedish and international companies with choice, procurement and adaptation of modern telephony, support systems and operator services that meet the business needs.

Focus Areas

Corporate Telephony

Read More

Business telephony can be delivered in several ways; on-premise, “the cloud” or a combination. Call traffic can go through the telephone network or the Internet. Most users want to be mobile. Uclarity helps companies choose the “right” provider of telephone exchange, voicemail, attendant, contact center, operator services and integration with IT systems such as Microsoft Exchange, Teams, Skype, Active Directory etc.

Global Telephony

Read More

International companies often have many different telephony solutions around the world. Uclarity helps companies “roll out” telephony and digital meeting services globally in a cost-effective way. Through our projects, we have gained extensive experience in international roll-out and have a broad expertise in various telephone cultures and regulations around the world.

Microsoft Teams Telephony

Read More

Companies that use Microsoft Office 365 have the opportunity to use Teams for telephony and digital meeting services. Uclarity are specialists in Teams telephony and integration with support systems such as voicemail, attendant, contact center and operator services.

Do you want to know more? Contact Us!

Some of our clients

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365