Digital way of working

Digital way of working

We are specialists in digital work methods

Technology and man go hand in hand. In order for the desired effect of investments in technology, new working methods must also be established; for the individual, for the working group, for the department, for the company and, by extension, of course for our customers’ customers.

Uclarity helps Swedish and international companies to establish digital work methods that are sustainable for people, the environment and the economy as a whole.

Focus Areas

DigiLed – Digital way of working for management

Read More

Management groups often end up in the backwater when new digital tools are introduced. Contrary to what they really should be, i.e. digital role models. Uclarity has developed a tailor-made program (DigiLed) aimed at management groups and their assistants. The program aims to get the management team, both as a group and individually, to use technology in a more efficient and smarter way.

Sustainable digital way of working

Read More

Digitization affects all aspects of working life. The digital work is relevant to where we work, where we work, with whom we work and even why we work. Uclarity delivers customized training with the aim of increasing the use of “smart” technology to reduce companies’ environmental impact. The fact that employees also become more efficient is only a bonus…

Customized document management

Read More

Different groups of users have different needs and requirements for information and document management. Uclarity helps companies define relevant use cases for different professional groups within the business and suggestions on how to implement them.

Information structure in Microsoft Teams

Read More

Companies that have invested in Microsoft Office 365 and Teams have many “tools” for managing information and documents. Uclarity helps companies customize Microsoft Teams for information and document management based on business needs (What, Who, When, How, Why).

Do you want to know more? Contact Us!

Some of our clients

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365