Digital Meetings

Digital Meetings

We are specialists in digital meetings

Digital meetings aim to “meet” colleagues, customers and partners regardless of time / place and include everything from e-mail, chat, web and video conferencing to telephony. Digital meetings enable more effective collaboration and are also sustainable for people, the economy and the environment.

We help Swedish and international companies choose the most optimal approach to meet business needs, today and in the future.

Focus Areas

Videoconferencing

Read More

Video and web conferencing enable meetings between colleagues and partners regardless of time and place. Uclarity are specialists in both technology and methods for digital meetings and help companies with choices and adjustments to meet business needs, today and in the future.

Video Broadcast / Webinars

Read More

Video broadcasts (also called Webinars) are effective for reaching out with information and messages to large groups of people (employees, partners, customers, etc.). Uclarity are specialists in both technology and working methods for video broadcast. We help companies and relevant departments (IT, Market etc.) succeed with live broadcasts, whether through Microsoft Teams, Facebook, Adobe or YouTube.

Meeting Room Optimization

Read More

The technology for digital meetings and physical meeting rooms must work together to provide a positive user experience. Uclarity assists companies with the optimization of physical meeting rooms (lighting, acoustics, furnishing etc.) with the chosen technical platform for digital meetings (camera, monitor, sound, booking system etc.).

Network Optimization

Read More

The technology of digital meetings and networks (WAN, LAN, WLAN) work together to provide a positive user experience. Uclarity helps companies identify “bottlenecks” in the network and action suggestions to enhance the user experience for digital meetings.

Skype to Teams

Read More

Many companies have invested in both Office 365 and Skype for Business for digital meetings and telephony. Uclarity are specialists in Microsoft Office 365 and we help companies “move” from Skype to Teams for digital meetings and telephony.

Do you want to know more? Contact Us!

Some of our clients

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365