Contact Center

Contact Center

We are contact center specialists

The market is exploding with new opportunities and ways of interacting with customers. The traditional contact center is challenged by new digital channels, artificial intelligence and cloud services. We help Swedish and international companies with choice, procurement and adaptation of contact centers and support systems that meet the business needs, today and in the future.

Focus Areas

Channel Strategy

Read More

There are lots of digital customer service channels that can be offered to customers (phone, email, chat, SMS, social media, etc.). Uclarity helps companies develop a clear channel strategy, i.e. where should we meet the customers and why. The channel strategy shows the way to which channels and structures are most suitable depending on the service to be provided or the type of cases to be handled.

Customer Experience / Service Design

Read More

Digitization and the rapid development of technology present both opportunities and challenges. Customers expect a unified experience. Uclarity helps companies identify customer journeys and any obstacles in the service and purchase process, as well as measures to avoid or eliminate them.

Case Management / Staffing Planning

Read More

Effective case management and staffing planning (so-called Workforce Management) is required to provide good customer service and customer experience. In order for customer service executives to be able to work efficiently, the systems must “hang together”. Uclarity helps companies integrate contact centers with CRM systems (eg Dynamics, Salesforce) and staffing planning systems (eg Teleopti).

Digital Assistants (Chat Bots)

Read More

Digital Assistants (also called Chat Bots) can automate and streamline both internal processes and external digital customer meetings. Uclarity helps companies identify areas that can be streamlined with digital assistants, technology platform selection (e.g., Google Dialogflow, Vergic Engage, Boost AI, Microsoft Bot Framework) and customizations to meet business needs.

Do you want to know more? Contact Us!

Some of our clients

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365