AI & Automation

AI & Automation

We are specialists in AI & automation

Digitization and automation with artificial intelligence (AI) are high on the list of many businesses. But the area is broad and there are several types of “machines”, e.g. chat bots, machine learning, voice interpretation, voice control, automation (RPA) to name a few.

We assist Swedish and international organisations with evaluation, adaptation and development of AI services and automation to meet your business needs (internal or customer facing), today and in the future.

Focus Areas

Digital Assistants (Chat bots)

Read More

Digital Assistants (also called Chat Bots) can automate and streamline both internal processes and external digital customer meetings. Uclarity helps companies identify areas that can be streamlined with digital assistants, technology platform selection (e.g., Google Dialogflow, Vergic Engage, Boost AI, Microsoft Bot Framework) and customizations to meet business needs.

Robotic Process Automation (RPA)

Read More

Robotization is a smart way to streamline or avoid tedious tasks. It can also be used as an interim solution to link old and new IT-systems. Uclarity helps companies identify areas that could be optimized with robotisation (RPA) through process analysis & mapping, evaluation of technical platforms, and finally development & implementation.

Microsoft Power Platform

Read More

Companies using Microsoft Office 365 have the ability to use Power Platform to streamline internal and external processes. Uclarity specializes in components of Microsoft Power Platform; Power BI, Power Apps, Power Automate and Power Virtual Agents. We help companies identify areas that can be streamlined with Power Platform and help you design, develop and implement.

Do you want to know more? Contact Us!

Some of our clients

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365