Workshop – Identifiera tekniska påverkansfaktorer för digitala möten

Workshop – Identifiera tekniska påverkansfaktorer för digitala möten

Digitala möten tillför stor verksamhetsnytta – när tekniken fungerar och används på rätt sätt. Syftet med denna workshop är att identifiera tekniska påverkansfaktorer och åtgärder som kan förbättra användarupplevelsen för digitala möten (webb- och videokonferens, VoIP m.m.) med Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, Google Meet m.fl.

Syfte med workshop

 • Identifiera områden som kan påverka kvalité och användarupplevelse för digitala möten:
  • Nätverk och nätverkstopologier
  • VPN, Brandväggar m.m.
  • Systemkomponenter
  • PC-arbetsplats och kringutrustning
 • Identifiera möjliga förbättringsområden för digitala möten (webb- och videokonferens, VoIP m.m.)
 • Skapa samsyn inom IT för att kvalitetssäkra leveransen av digitala möten till verksamheten

Rekommenderade deltagare:

CIO, CTO, IT-chef, driftschef, system- och tjänsteförvaltare, nätverkstekniker, IT-arbetsplatsansvarig, support m.fl.

Du hittar mer information om workshopen här. Självklart kan vi genomföra workshopen på distans om ni föredrar detta. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Martin Lidholm, Partner och affärsområdesansvarig
E-post: martin.lidholm@uclarity.com
Telefon: +46 703 443181

Om Uclarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365