Reprisen av vårt webinar “Nya mobila operatörstjänster för UC”

Reprisen av vårt webinar “Nya mobila operatörstjänster för UC”

Bakgrunden till detta webinar är att Telia har lanserat tjänsten Telia Mobil UC Access (MUCA) som ska underlätta integrationen mellan ett företags UC-plattform och dess mobilanvändare. Övriga operatörer har lanserat liknande tjänster vilket skapar nya möjligheter för företag att erbjuda användarvänliga och kostnadseffektiva kommunikationstjänster till sina anställda.

Nedan hittar du reprissändning från webinariet och svar på frågorna som ställdes under föreläsningen.

Frågor & Svar

Fråga: Vilken funktionalitet ingår i Telia Mobil UC Access?
Svar: Telias tjänst, Mobil UC Access, är baserad på Telias mobila molnväxel, Touchpoint. Det Telia har gjort är att plocka ut de funktioner som efterfrågas av företagskunder som har en egen UC-plattform, i detta fall Lync 2013 eller Skype for Business. Något förenklat ingår följande funktionalitet i Telias tjänsteerbjudande; Dynamisk SIP-anslutning, Mobil linjestatus (signalera tillgänglighet för samtal), Nätcentrisk dubbelringning (ringer i datorn och mobilen samtidigt), Utökad nr-visning (välja om fastnätsnummer eller mobilnummer ska visas vid utgående samtal), En (1) röstbrevlåda (antingen i mobilnätet eller i UC-plattformen) samt Call Loop Avoidance (undvika samtalskrockar). Det övergripande syftet med tjänsten är att skapa en bra användarupplevelse där mobiltelefoni kan samexistera med interna samtals-, meddelande- och mötestjänster.

Fråga: Kommer Telia-tjänsten även erbjudas till andra UC-plattformar, t.ex. Cisco?
Svar: Mycket troligt! Telia och andra operatörer erbjuder idag relativt bra operatörstjänster såsom MEX (mobil växelanknytning) till andra UC-plattformar från bl.a. Cisco, Avaya och Mitel. Telia har valt att börja med Lync 2013 eller Skype for Business eftersom denna plattform finns hos många offentliga verksamheter och privata bolag. Exakt när Telia MUCA finns mot andra UC-plattformar kan endast Telia besvara.

Fråga: Kommer andra operatörer erbjuda samma typ av tjänster som Telia?
Svar: Ja! Det finns flera aktörer i Sverige och i Norden som har eller kommer med liknande operatörstjänster som Telia. Däremot finns det olika ”smaker” i respektive operatörs erbjudande. Således är det viktigt att vara tydlig i kravställningen och göra ett noggrant förarbete. Alla operatörer har en tendens att ”överlova”…..

Fråga: Vilken prisbild har Telia-tjänsten jämfört med MEX (mobil växelanknytning)?
Svar: UClarity har genomfört ett antal upphandlingar under 2015 för både offentliga och privata bolag och vi ser att denna typ av operatörstjänst är billigare jämfört MEX (mobil växelanknytning). Hur mycket billigare beror på respektive kunds förutsättningar, d.v.s. antal användare och omfattningen av upphandlingen. Vi vill dock påpeka att det bör vara effektivare kommunikation och samarbete som är drivkraften. Om man samtidigt kan minska utgifterna är detta självklart ett plus.

Fråga: Hur hanteras samtal som genereras i UC plattformen, kommer det att ringa i mobilen?
Svar: Ja! Grundkonceptet för samtalstjänsten är ”valfritt svarsställe”. Om en användare initierar ett VoIP-samtal (Peer-to-Peer) i UC-plattformen kan mottagaren välja om samtalet ska besvaras i datorn eller mobiltelefonen. Det är funktionen ”Ring samtidigt” i Lync 2013 eller Skype for Business som möjliggör att användarupplevelsen blir densamma oberoende av om samtalet genereras i UC-plattformen eller i mobilnätet.

Fråga: Är tjänsten testad med en Disaster Recovery lösning?
Svar: Ja! Vi har testat och implementerat både High Availability (HA) och Disaster Recovery (DR) med Lync 2013 och Skype for Business. Det är viktigt att påpeka att HA och DR-designen måste gälla för alla involverade byggstenar, d.v.s. stödsystem för telefoni såsom kontakt center, telefonistarbetsplats, hänvisningssystem och operatörstjänsten (i detta fall Telia MUCA).

Fråga: Vi kör Office 365 idag, fungerar Telia-tjänsten då?
Svar: Svaret blir ”Nja”! Det går inte att koppla Telia MUCA-tjänsten till Skype for Business i Office 365. Däremot går det att göra hybridlösningar, d.v.s. att köra mejl, kalender etc. i Office 365 men hantera telefoni i en lokal installation av Lync 2013 eller Skype for Business. I detta fall implementeras Lync 2013 eller Skype for Business i det egna datacentret eller hos den IT-partner som ni använder för drift av applikationer. Frågan är dock större än bara samtalstjänster och således finns det många aspekter som måste belysas innan man väljer tillvägagångsätt.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta.

Christer Holm
Tel: 0734-198015
E-post: christer.holm@uclarity.com

Martin Lidholm
Tel: 0703-443181
E-post: martin.lidholm@uclarity.com