Vilket inomhusnät ska vi välja?

Vilket inomhusnät ska vi välja?

Tidigare publicerad som krönika i Telekomidag 2015-04

Som fortsättning på problematiken att kravställa mobil utomhustäckning går jag nu in i lokalerna för titta på utmaningarna stora och små kontor.

Den finns två huvudsakliga spår för att förstärka mobil inomhustäckning. Antingen köper du detta av din operatör. Historiskt har detta varit väldigt dyrt, men prisutvecklingen har varit positiv det senaste året. Alternativt köper du av en fristående aktör, vilket varit lätt att motivera prismässigt. Idag är skillnaden mellan dessa alternativ väldigt liten, och i slutändan är det troligtvis ändå den fristående aktören som kommer göra jobbet.

Samtidigt ställer vi högre krav på nätverket idag än vad vi gjort tidigare. På platser där det tidigare räckte att medarbetarna var tillgängliga för samtal, förväntar ni er idag att de ska kunna delta i digitala möten. Om det mobila utomhusnätet är begränsat finns det ingen annan lösning än en dedikerad basstation.

De flesta företag har redan någon form av trådlös infrastruktur. Om vi nu funderar på att förstärka den mobila täckningen med 4g på ett mindre kontor, borde vi inte då kunna förlita oss på detta som vårt primära nätverk och undvika investeringar i wifi och lokala internetanslutningar? Svaret är ”nja”. Detta kommer troligen kräva uppgraderingar av vpn-gateways för att möjliggöra access till applikationer och interna system. Det kan dock vara ett alternativ för mindre kontor om dom är vana att ansluta sig från ”utsidan” och arbeta mobilt.

En nykomling är att skaffa moderna wifi-accesspunkter och komplettera med 3g-antenner för att säkra tal, men hur många wifi-nät är egentligen nya och moderna? Många gånger surfar vi ju snabbare på 4g än på wifi.

Dilemmat kvarstår – VAD ska vi förstärka för? En attraktiv prisnivå begränsar ofta operatören sitt erbjudande till antingen 3g eller 4g, där det ena inte ger det andra.

Om operatörerna vill att vi ska bli mobila måste de ge både kvalité och kapacitet. Varje företag är unikt och det måste även kravställningen vara. Våga kräva flexibilitet för att undvika ”one-size-fits-all”. Vi vet att våra mobila behov kommer att öka. Den stora frågan är hur ni vill stödja mobilitet och hur mycket ni är villiga att investera för att uppnå målet?

Johan arbetar som Senior Consultant på UClarity där han hjälper företag i Norden med strategi och upphandling inom kommunikations- och samarbetsområdet, samt global utrullning av UC-lösningar.