Videos – Telefoni med Microsoft Teams

Bolag som använder Microsoft Office 365 har möjlighet att använda Teams för telefoni. I denna filmserie berättar Martin Lidholm hur telefoni fungerar med Microsoft Teams och vilka anpassningar som behövs för att uppfylla våra nordiska telefonbehov (röstbrevlåda, hänvisning, telefonistarbetsplats, kontaktcenter, mobilitet, operatörstjänster etc.).

Telefoni med Microsoft Teams - Del 1

Telefoni med Microsoft Teams - Del 2

Telefoni med Microsoft Teams - Del 3

För mer information, kontakta:

Martin Lidholm, affärsområdesansvarig
E-post: martin.lidholm@uclarity.com
Telefon: 070-3443181

Om Uclarity

Uclarity är ett oberoende konsultföretag inom IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Vi är experter på att få människor att jobba tillsammans oavsett tid och plats.