Världen förändras och vi med den

Världen förändras och vi med den

Under de 10 år som UClarity funnits har vår VD:s favorituttryck varit ”Vi måste ständigt utvecklas för att fortsätta vara bäst”. Vi står med andra ord aldrig stilla och ”Nyfiken” är ett av våra viktigaste värdeord.

När vi startade UClarity 2008 var Unified Communication ett av de stora modeorden och vi inspirerades till den grad att vi hade både stort ”U” och ”C” i logotypen för UClarity. Men världen, speciellt IT-världen, utvecklas konstant och vi med den. Behovet av s.k. Unified Communication-lösningar är minst lika stort idag som för 10 år sedan, men termen UC har mist sin charm och betydelse. Idag pratar vi mer om digitalisering och förändrade arbetssätt. Detta är positivt eftersom användarna sätts i fokus, vilket även är en av grundorsakerna till att vi som bolag existerar.

Därför har vi känt ett behov av att förnya vårt varumärkeslöfte och logotyp för att sätta grunden inför framtiden.

Vår gamla logotyp till vänster och vår nya till höger.

Vårt varumärkeslöftet ”Ett skönare arbetsliv” syftar till att vi förstår att arbetslivet förändras. Och vi med det. Gränserna mellan jobb och fritid suddas ut och flexibiliteten ökar. För att utvecklingen ska fortsätta och komma alla till gagn, måste vi kunna dra nytta av alla de fördelar som tekniken kan ge oss om den används på rätt sätt. Därför ska vi vara bäst på att kombinera det mänskliga och det tekniska så att summan alltid blir större än delarna. Vi vill att alla ska ha det bättre på jobbet, oavsett vart det är. Vi ska skapa förutsättningarna för ett tryggare, skönare och mera effektivt arbetsliv. För företaget, för avdelningen, för arbetsgruppen, för individen och i förlängningen självklart också för våra kunders kunder.

Den nya logotypen speglar hur vi ser på framtiden – konstant förändring. Resan är startad och vi hoppas att ni är med oss även nästkommande 10 åren.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365