Världen förändras och vi med den

Världen förändras och vi med den

Under de 10 år som UClarity funnits har vår VD:s favorituttryck varit ”Vi måste ständigt utvecklas för att fortsätta vara bäst”. Vi står med andra ord aldrig stilla och ”Nyfiken” är ett av våra viktigaste värdeord.

När vi startade UClarity 2008 var Unified Communication ett av de stora modeorden och vi inspirerades till den grad att vi hade både stort ”U” och ”C” i logotypen för UClarity. Men världen, speciellt IT-världen, utvecklas konstant och vi med den. Behovet av s.k. Unified Communication-lösningar är minst lika stort idag som för 10 år sedan, men termen UC har mist sin charm och betydelse. Idag pratar vi mer om digitalisering och förändrade arbetssätt. Detta är positivt eftersom användarna sätts i fokus, vilket även är en av grundorsakerna till att vi som bolag existerar.

Därför har vi känt ett behov av att förnya vårt varumärkeslöfte och logotyp för att sätta grunden inför framtiden.

Vår gamla logotyp till vänster och vår nya till höger.

Vårt varumärkeslöftet ”Ett skönare arbetsliv” syftar till att vi förstår att arbetslivet förändras. Och vi med det. Gränserna mellan jobb och fritid suddas ut och flexibiliteten ökar. För att utvecklingen ska fortsätta och komma alla till gagn, måste vi kunna dra nytta av alla de fördelar som tekniken kan ge oss om den används på rätt sätt. Därför ska vi vara bäst på att kombinera det mänskliga och det tekniska så att summan alltid blir större än delarna. Vi vill att alla ska ha det bättre på jobbet, oavsett vart det är. Vi ska skapa förutsättningarna för ett tryggare, skönare och mera effektivt arbetsliv. För företaget, för avdelningen, för arbetsgruppen, för individen och i förlängningen självklart också för våra kunders kunder.

Den nya logotypen speglar hur vi ser på framtiden – konstant förändring. Resan är startad och vi hoppas att ni är med oss även nästkommande 10 åren.