Vårdplanering över video

Vårdplanering över video

Dagligen genomförs många vårdplaneringmöten i samband med utskrivning av patienter som har behov av vård och omsorg även efter utskrivning. Det är ansvarig sjukhuspersonal som sammankallar till vårdplanering och deltagare är patient, eventuellt anhörig, personal från kommunen och ibland även primärvården. Oftast träffas deltagarna fysiskt men i vissa fall används moderna digitala mötesverktyg för att genomföra vårdplaneringsmöten på distans.

Fördelarna är enligt Landstingen att det ger ett kvalitativt möte för patienten genom att samtliga parter (sjukhus, kommun, primärvård och anhörig) kan delta oberoende av plats vilket ger vinster för människan, miljön och ekonomin.

Enligt en enkätundersökning som Socialstyrelsen genomförde 2016 svarade 21% till 38% av kommunerna att det var möjligt att genomföra vårdplanering över video. Variationen i procent beror på att möjligheten är olika beroende på boendeform (särskilt-, ordinärt- eller personer med funktionsnedsättning). 38% av kommunerna kan idag erbjuda vårdplanering över video inom ordinärt boende. Således använder 62% av kommunerna inte den digitala tekniken. Varför?

Flera utvärderingar som gjorts inom området påvisar att nyttan med vårdplaneringsmöten över video är stor. Några av vinsterna är tidsbesparing för alla parter, möten genomförs oftast snabbare vilket resulterar att patienten orkar vara med hela tiden, mötena upplevs mer strukturerade, kommunens personal spar tid på att slippa resa fram och tillbaka, anhörig har möjlighet att vara med i större utsträckning än tidigare och även primärvården som ofta inte kan närvara p.g.a. tidsbrist. Andra positiva effekter är minskad miljöpåverkan och kostnadsbesparingar för kommun, landsting och samhället i stort. Således en ”win-win” helt enkelt.

Tillbaka till frågan, varför används inte den digitala tekniken i större omfattning? Vår erfarenhet inom området påvisar att kommunerna ofta kan använda befintliga tekniska lösningar i vårdplaneringsmöten, men behöver stöd med införandet;

  • Anpassning av mötesrum för digitala vårdplaneringsmöten (ljud, ljus, kameror etc.)
  • Utbildning till personalen för att använda verktygen på ett effektivt sätt
  • Samordna arbetet med kommunens IT-avdelning och berörda sjukhus

UClarity hjälper kommuner och Landsting att skapa en effektiv digital mötesupplevelse i arbetsvardagen. Vår mission är att hjälpa människor att arbeta smartare tillsammans oavsett tid och plats. Behöver ni en guide på er resa?

För mer information kontakta:

Anett Niemi, 070-739 70 06, anett.niemi@uclarity.com

Anett har mångårig erfarenhet inom områdena telekommunikation och samhällsviktigverksamhet. Hon är en av UClaritys projektledare och jobbar huvudsakligen med strategi- och upphandlingsprojekt mot offentliga och privata verksamheter.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365