Varbergs kommun vann Årets digitaliseringsprojekt 2017

Varbergs kommun vann Årets digitaliseringsprojekt 2017
Från vänster: Torbjörn Larsson, ordförande Kommits, Håkan Axelsson it-chef och Rosita Ahlstedt, enhetschef it. Foto: Kjell Lundblad

Från vänster: Torbjörn Larsson, ordförande Kommits, Håkan Axelsson it-chef och Rosita Ahlstedt, enhetschef it. Foto: Kjell Lundblad

Under årets Digitaliseringsdagar, anordnat av KommITS, vann Varbergs kommun priset – Årets digitaliseringsprojekt 2017. Projektet som avsågs var förflyttningen från standard telefoni till en kommungemensam integrerad kommunikations- och samarbetslösning baserad på bl.a. Skype för Företag.

– Vi försöker lyfta fram stora projekt där kommunen har gjort något helt nytt. Ingen annan hade gjort något så omfattade som Varberg, projektet berör hela kommunorganisationen. Inom KommITS försöker vi alltid lära av varandra. När en medlem vågar gå före blir deras arbete värdefullt även för andra kommuner, säger Torbjörn Larsson, ordförande i KommITS styrelse.

UClarity har hjälpt Varbergs kommun under flera år med allt från beslutsunderlag, upphandling, implementation till utrullning av moderna kommunikations- och samarbetsverktyg till användarna.

–  Vi är otroligt glada att Varberg kommun fick denna utmärkelse. Kommunen har lagt ner sin själ i projektet och hade även modet att ta steget som första kommun. Det övergripande syftet är att öka tillgängligheten till kommunen för både invånare och medarbetare på ett miljösmart sätt. Förändringsresan är nu startad med hjälp av moderna digitala mötesverktyg och nya arbetssätt, säger Johan Cronqvist, Partner & Senior Consultant på UClarity och kundansvarig för Varbergs kommun.

Läs mer:

Pressmeddelande – Varbergs kommun

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365