Testledning

Stöd vid testning av IT- och Telekomtjänster

Tydliga testfall och väldefinierad testmetodik gör det möjligt att kvalitetssäkra leveransen av IT- och Telekomtjänster. UClarity följer kunden hela vägen, från upphandling, avtal till acceptanstester.

Testledning

 • Koordinera testmöten med leverantör för genomgång av tester och restlistor.
 • Genomförande av tester eller stöd till testansvarig för angivna områden.
 • Felrapportering inkl. klassificering och restlista till leverantör.
 • Koordinera omtester för respektive testområde.
 • Framtagning av restlista på kvarvarande fel från samtliga tester som genomförts under projektet.
 • Tillsammans med leverantör ta fram en rättningsplan som hanteras under förvaltningsarbete.
 • Stöd till uppdragivaren vid genomgång av leveransavtal och acceptanstester.

Framtagning av testplan

 • Beskrivning av testområdet (växel, mobila & fasta anknytningar, hänvisning, röstbrevlåda, telefonist, Kontakt center, webb/videokonferens, e-post, chatt, trygghetslarm m.m.), vad som ingår, hur och när det skall genomföras.
 • Framtagning av resurs-, tids- och prioritetsplan per testområde inklusive ansvariga personer samt datum när testerna skall vara genomförda.
 • Framtagning av testprotokoll inklusive funktionella och icke-funktionella testfall med fyra nivåer av klassificering.
 • Stöd till respektive testansvarig vid framtagning av testfall samt förväntat resultat av testerna.

Vanliga frågeställningar

 • Fungerar tjänsten/lösningen enligt angivna verksamhetskrav?
 • Uppfyller leverantören angivna villkor i avtalet?
 • Har vi fått det vi betalar för?
 • Finns det en förbättringspotential?

Leverans/Resultat

 • Testplan i PPT- och Excel-format
 • Testprotokoll inkl. restlista för testområdet i Excel-format
 • Styrgruppspresentation i PPT-format

Se våra referensprojekt inom området.

Referensprojekt