Kommunikationsanalys

Vilka tjänster används och vad kostar de egentligen?

För att veta vad som ska upphandlas måste vi identifiera nuvarande kommunikationsmönster, vilka tjänster som används samt kostnader. Med facit i hand kan vi estimera besparingspotential för upphandling i relation till angiven målbild från verksamheten.

Vanliga frågeställningar

 • Vilka kommunikations- och samarbetstjänster använder vi idag?
 • Vad kostar våra kommunikationstjänster?
 • Betalar vi vad vi ska enligt avtal?
 • Finns det en besparingspotential?
 • Finns det en konsolideringspotential gällande leverantörer/operatörer?

Aktiviteter

 • Insamling av trafikstatistik och ekonomisk data från befintliga telekomoperatörer och leverantörer.
 • Analys av nuvarande kommunikationsmönster och kostnader (samtalsvolymer för fast/ mobiltelefoni, datatrafik, roaming, anslutningar, abonnemang, serviceavtal m.m.)
 • Sammanställning av nuvarande kommunikationskostnader samt framtagning av nyckeltal och observationer för området.
 • Beräkning av indikativ besparingspotential utifrån gällande marknadspriser.

Leverans/Resultat

 • Rapport i PDF-format innehållande sammanställning av nuvarande kommunikationsmönster och kostnader samt nyckeltal för området.
 • Rapport i PDF-format innehållande besparingspotential för området.
 • Framtagning av beslutsunderlag i PPT-format samt presentation till uppdragsgivare/styrgrupp med rekommendationer inför nästa fas.

Se våra referensprojekt inom området.

Referensprojekt