Behovsanalys och kravfångst

Kartlägg behoven och vilken lösning som ger störst effekt

För att veta vad som ska upphandlas måste vi veta hur befintliga ”verktyg” används, vad som efterfrågas samt vilken funktionalitet och tjänster som kommer ge störst effekt för verksamheten på kort och lång sikt.

Vanliga frågeställningar

 • Vilka kommunikations- och samarbetstjänster använder vi idag?
 • Vilka kommunikationstjänster efterfrågar våra anställda och vilka ger störst verksamhetsnytta?
 • Vilket system eller leverantör kan leverera efterfrågad funktionalitet i vår framtida kommunikationsplattform?
 • Hur skapar vi en målbild som hela verksamheten kan samlas kring?

Leverans/Resultat

 • Sammanställning av användarundersökning i PDF-format inkl. nyckeltal för kommunikationseffektivitet och användarnöjdhet.
 • Sammanställning av intervjuer i Word-format inkl. funktionella och icke-funktionella krav för upphandlingsområdet.
 • Sammanställning av workshopresultat i PPT-format inkl. verksamhetens prioriteringar för upphandlingsområdet.
 • Framtagning av målbildsförslag för området
 • Framtagning av beslutsunderlag i PPT-format samt presentation till uppdragsgivare/styrgrupp med rekommendationer inför nästa fas.

Aktiviteter

 • Webbaserad användarundersökning för att identifiera nuvarande kommunikations- och samarbetsmönster samt önskemål för framtiden.
 • Intervjuer med representanter för verksamheten och IT-enheten för att identifiera funktionella och icke-funktionella krav.
 • Workshop med verksamhetsrepresentanter för att identifiera förbättringsområden samt vilka nya funktioner/tjänster som ger störst effekt för verksamheten.
 • Analys av nuvarande kommunikations-, samarbets- och möteskultur samt förändringspotential utifrån gällande förutsättningar (teknik/människa).

Se våra referensprojekt inom området.

Referensprojekt