Smartare Möten

Förbättra hela processen – Före, Under och Efter dina möten

Att hitta lediga och ändamålsenliga mötesrum med rätt utrustning såsom konferenstelefoner, projektorer, bildskärmar och videosystem upplevs ofta som krångligt av många användare. Genom att förstå mötes-processen (före, under, efter) kan bolag förbättra användarupplevelsen och öka nyttjandegraden av befintliga mötesrum och digitala möten i sin helhet.

Tillvägagångssätt

  • Analys över hur medarbetarna genomför möten med hjälp av befintliga IT-verktyg och tjänster
  • Analys av nyttjandegrad och användarnöjdhet av befintliga mötesrum
  • Identifiering av de vanligaste mötestyperna inom bolaget och förslag på anpassade mötesrum utifrån medarbetarnas behov
  • Proof of Concept för att utvärdera användar-upplevelse och teknik för digitala möten
  • Framtagning av förslag till IT och verksamheten (utrustning, konfiguration och utbildningsinsatser)

UClarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag vilket gett oss unik erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa?

Ett urval av våra uppdragsgivare

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS