Global Site Deployment – Telephony & Digital Meeting Services

Internationella bolag har vanligtvis en stor mängd telefonilösningar runt om i världen. De lokala kontoren innehåller ofta ett tvärsnitt av bolaget med olika behov av telefoni- och digitala mötestjänster. UClarity har ett utvecklat ramverk för att på ett kostnadseffektivt sätt “rulla ut” telefoni och digitala mötestjänster i en geografiskt spridd organisation. Vi har genom våra projekt erhållit stor erfarenhet av internationella utrullningar och har en bred kompetens kring olika “telefonkulturer” i världen.

Vanliga utmaningar

 • Hur används telefoni idag för intern och extern kommunikation?
 • Vilka tekniska förutsättningar gäller per land och kontor?
 • Vilka behov av telefoni och operatörstjänster finns i landet?
 • Hur hanterar vi teknisk migreringen från lokal till central telefoniplattform?

Aktiviteter

Inventering

 • Telefonilösningar (växlar, telefonistapplikation, stödsystem etc.)
 • Utrustning (fax, larm, analoga enheter, trådlösa telefoner etc.)
 • Operatörstjänster (avtal och typ av tjänster)

Behovsanalys

 • Kommunikationsmönster och beteende per land och kontor (Vem, Vad, När, Hur)

Nätverksanalys

 • Analys av nätverk och dess prestanda för IP-telefoni och digitala möten

Lösningsförslag

 • Framtagning av tekniskt lösningsförslag
 • Framtagning av beställningsunderlag för hårdvara, operatörstjänster, nätverkstjänster etc.
 • Framtagning av samtalsflöden för huvudnummer, support nummer etc.

Implementation

 • Implementation av lokal teknisk utrustning såsom Survivable Branch Appliances, Gateways etc.
 • Portering av operatörstjänster
 • Utbildning till lokala administratörer, supportpersonal och användare
 • Stöd och support vid driftsättning

Leveranssätt

 • Nulägesbeskrivning (teknik och behov) per land/kontor
 • Systemdesign och implementationsplan
 • Teknisk implementation på plats
 • Användarutbildning
 • Stöd vid driftsättning
 • Systemdokumentation

Se ett urval av våra genomförda uppdrag.

KUNDCASE