Enterprise Voice – Skype for Business

Skype for Business och Lync 2013 används idag av många verksamheter för digitala mötestjänster. Många verksamheter tar nu steget att etablera en kommunikationsplattform som även inkluderar företagstelefoni. UClarity har stor erfarenhet från implementationer av företagstelefoni baserat på Skype for Business och Lync Server 2013. Vi hjälper våra kunder att utifrån deras förutsättningar välja rätt typ av operatörstjänster och stödsystem för att möjliggöra en kostnadseffektiv implementation av Skype for Business eller Lync Server 2013 för företagstelefoni.

Vanliga utmaningar

 • Hur genomför vi en kostnadseffektiv implementation av företagstelefoni utifrån gällande förutsättningar?
 • Vad innebär en förflyttning från telefoni- till kommunikationsplattform?
 • Vilken telefonifunktionalitet behöver vi?
 • Vilka telefoner ska vi erbjuda våra anställda i framtiden (bordstelefoner, smartphones, softphones)?
 • Hur hanterar vi specialutrustning såsom analoga enheter, faxar, DECT, larm?

Aktiviteter

Inventering

 • Telefonilösningar (växlar, telefonistapplikation, stödsystem etc.)
 • Utrustning (fax, larm, analoga enheter, trådlösa telefoner etc.)
 • Operatörstjänster (avtal och typ av tjänster)

Behovsanalys

 • Kommunikationsmönster och beteende med nuvarande telefonilösning (Vem, Vad, När, Hur)

Nätverksanalys

 • Analys av nätverk och dess prestanda för IP-telefoni och digitala möten

Lösningsförslag

 • Framtagning av tekniskt lösningsförslag och systemdesign
 • Framtagning av beställningsunderlag för hårdvara, operatörstjänster, nätverkstjänster etc.
 • Framtagning av samtalsflöden för huvudnummer, support nummer etc.

Implementation

 • Implementation av företagstelefoni i Skype for Business eller Lync Server 2013
 • Implementation av stödsystem (t.ex. telefonistapplikation, hänvisning, röstbrevlåda, Contact Center etc.)
 • Implementation av operatörstjänster mot Skype for Business
 • Utbildning till administratörer, supportpersonal och användare.
 • Överlämning av plattform till drift- och supportorganisation
 • Portering av operatörstjänster och driftsättning av ny tjänst
 • Stöd och support vid driftsättning

Leveranssätt

 • Nulägesbeskrivning (teknik och behov)
 • Systemdesign och implementationsplan
 • Teknisk implementation
 • Användarutbildning
 • Stöd vid driftsättning
 • Systemdokumentation

Se ett urval av våra genomförda uppdrag.

KUNDCASE