Strategi och handlingsplan

Idag används alltfler kommunikations- och samarbetsverktyg inom en verksamhet. Detta är dock ingen garanti för att rätt verktyg används eller att verksamheten får önskad effekt. UClarity hjälper bolag med vägval inom digitala möten och digitalt arbetssätt (även kallat Unified Communication & Collaboration)

Syfte

  • Identifiering av förbättringsområden för nuvarande IT/Telekom-verktyg och tjänster (telefoni, e-post, chatt, videokonferens, informations- och dokument-hantering, kontaktcenter, operatörstjänster m.fl.)
  • Skapa en tydlig målbild för digitala möten och digitalt arbetssätt samt handlingsplan för hur målet ska nås
  • Få med resten av verksamheten på den inslagna vägen

Leverans / Resultat

  • Nulägesbild av medarbetarnas användning och nöjdhet med befintliga kommunikations- och samarbetsverktyg och tjänster
  • Förslag på målbild för området med utgångspunkt från användarupplevelse och verksamhetsnytta
  • Förslag på alternativa tillvägagångsätt och relaterade kostnader för att nå målbilden
  • Förslag på handlingsplan med beskrivna och tidsangivna aktiviteter för att nå målbilden
  • Mätpunkter (KPI:er) för framtida förändrings- och förbättringsarbete inom området
  • Presentation av resultat och rekommenderat tillvägagångsätt till styrgrupp och verksamhets-representanter

UClarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag vilket gett oss unik erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa?

Ett urval av våra uppdragsgivare

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS