Konsekvensanalys

Vid komplexa val krävs ofta beslutsunderlag med tydliga konsekvenser. Vi hjälper företag att konkretisera olika tillvägagångssätt med hjälp av insats- och effektanalyser.

Vanliga utmaningar

  • Vilket tillvägagångsätt ger störst effekt för verksamheten?
  • Vilka insatser krävs för att tillgodose verksamhetsbehoven?
  • Vad ska vi prioritera på kort och lång sikt?

Aktiviteter

För kunna beskriva vilket tillvägagångssätt som ger störst verksamhetsnytta (effekt) utifrån insats (tid, kostnader, resurser etc.) måste flera utvärderingskriterier adresseras.  Metodiken som används är baserad på följande kriterier:

Förutsättningar: Anger nuläget samt vilka beroenden som finns för att möjliggöra ett specifikt användningsscenario.

Insats: Anger den insats (t.ex. tid, kostnader, resurser etc.) som krävs för att möjliggöra ett eller flera användningsscenarion.

Effekt: Anger verksamhetsnyttan (t.ex. snabbare, billigare, enklare etc.) som möjliggörs genom att möjliggöra ett eller flera användningsscenarion.

Exempel: Om andra IT-system måste finnas på plats för att möjliggöra ett användningsscenario med efterfrågad funktionalitet påverkar detta insatsen (tid, kostnader, resurser) för att ge önskad effekt (snabbare, billigare, enklare) för verksamheten.

Leverans

  • Resultatrapport med insats- och effektanalys per användningsscenario
  • Förslag på prioritering och övergripande handlingsplan
  • Presentation av beslutsunderlag till styrgrupp

Se våra referensprojekt inom området.

Referensprojekt