Behovsanalys / IT-användarundersökning

Vi hjälper bolag att identifiera användarbeteende och behov inför investeringar i kommunikations- och samarbetslösningar.

  • Nulägesbild över hur medarbetarna kommunicerar och samarbetar med hjälp av befintliga IT-verktyg och tjänster
  • Indikatorer på medarbetarnas nöjdhet med befintliga kommunikations- och samarbetslösningar och tjänster
  • Input från medarbetarna kring nuvarande och framtida behov av IT-stöd
  • Beslutsunderlag till IT och verksamheten som baseras på fakta
  • Mätpunkter (KPI:er) för framtida förändrings- och förbättringsarbete inom området
  • Option: IT-användarkategorisering
    Identifiera olika typer av IT-användare utifrån beteende och behov för att ge rätt IT-stöd till rätt användare till rätt kostnad

UClarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag vilket gett oss unik erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa?

Ett urval av våra uppdragsgivare

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS