Investerings- och Effektanalys (ROI)

Vilket lösningsalternativ ger mest verksamhetsnytta på kort och lång sikt?

Att välja det mest optimala tillvägagångsättet inom kommunikations- och samarbetsområdet beror på förutsättningar (redan gjorda investeringar), timing (kommande förändringar) och verksamhetens förmåga att använda verktygen. Return On Investment-analyser påvisar effekten (nyttan) av alternativa tillvägagångsätt och agerar beslutsunderlag inför investeringar i kommunikations- och samarbetslösningar.

Vanliga utmaningar

 • Vilket lösningsalternativ ger mest verksamhetsnytta på kort och lång sikt?
 • Vilka synergier finns det med andra pågående eller planerade IT- att telefonirelaterade projekt?
 • Vad kostar respektive lösning (licenser, implementation, drift, underhåll, support)?
 • Vilket tillvägagångsätt är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet?

Aktiviteter

Nulägesanalys
 • Sammanställning av nuvarande IT- och telekomrelaterade produkter, system, tjänster och kostnader som relaterar till eller påverkar analysområdet.
 • Sammanställning av pågående eller planerade projekt/ aktiviteter som kan påverka resultatet av analysområdet. Avser både IT- och verksamhetsplaner.
 • Sammanställning av marknad- och leverantörstrender, operatörstjänster och referens case för analysområdet.
 • Sammanställning av resultat och observationer i läsvänlig PPT.
ROI-analys
 • Framtagning av utvärderingsmodell för ROI-analysen utifrån kostnads-, förvaltnings- och användbarhetsperspektivet.
 • Framtagning av bedömningskriterier utifrån två perspektiv: leverantör och verksamhet.
 • Framtagning av 2-3 utvärderingsscenarior för analysområdet.
 • Framtagning av SWOT-analys för respektive scenario.
 • Framtagning av investerings- och effektanalys över 3 år för respektive scenario.
 • Sammanställning av slutrapport i läsvänlig PPT samt presentation till styrgrupp.

Leverans

 • Resultatrapport för ROI-analys med rekommenderat tillvägagångsätt
 • Presentation av beslutsunderlag till styrgrupp

Se våra referensprojekt inom området.

Referensprojekt