Behovsanpassad IT

Mobilitet och acceptansen för mobilt arbetssätt har utvecklats snabbt under de senaste åren. När förutsättningarna förändras kommer nya krav på den digitala arbetsplatsen. UClarity hjälper bolag att tillhandahålla en behovsanpassad digital arbetsplats på ett ”språk” som både IT och verksamhet förstår.

Syfte

  • Få en tydligare bild av olika typer av användare, deras beteende och behov av IT-stöd för att utföra sitt dagliga arbete
  • Beskrivning av levererade IT-tjänster på ett ”språk” som förstås av både IT och verksamhet
  • Gå från teknik- till kundfokus med visualisering av levererade IT-tjänster, tillhörande prisbild och förväntad användarupplevelse

Leverans / Resultat

  • Nulägesbild av medarbetarnas beteende och behov av IT-stöd
  • Framtagning av en grafisk profil för att beskriva behovskategorier, IT-tjänster och IT-paketeringar
  • Ramverk för IT-tjänstefiering och budgetering
  • Beslutsstöd till verksamhetschefer för behovs-anpassad IT – Rätt IT-stöd till rätt användare till rätt kostnad
  • Mätpunkter (KPI:er) för framtida förändrings- och förbättringsarbete inom området
  • Presentation av resultat och rekommenderat tillvägagångsätt till styrgrupp och verksamhets-representanter

UClarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag vilket gett oss unik erfarenhet inom området. Behöver ni en guide på er resa?

Ett urval av våra uppdragsgivare

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS