Utbildning: Effektiva digitala möten

Allt du behöver veta om att organisera, leda och delta i digitala möten

Digitala möten är ett bra komplement till fysiska möten och medverkar till att skapa hållbarhet för både människa, miljö och ekonomi. För att organisera och delta i digitala möten med ljud, video och skärmdelning krävs det både kunskap kring hur tekniken fungerar samt om hur man skapar rätt förutsättningar.

Utbildningen “Effektiva digitala möten” riktar sig till individer som ska eller nyligen har börjat använda digitala möten i sin vardag och som vill få en ökad kunskap i hur man skapar rätt förutsättningar och blir mer effektiv.

Mål

Efter genomförd utbildning ska deltagarna:

 • Känna sig trygga i att planera, boka och genomföra olika typer av digitala möten
 • Kunna avgöra vilka typer av möten passar bra som digitala möten
 • Känna till vilka roller som är kopplade till digitala möten och vara medvetna om hur man som organisatör, ledare eller deltagare kan bidra till mer effektiva digitala möten
 • Kunna bidra till en ökad användning av digitala möten i sin organisation
 • Ha en ökad insikt i hur teknikstrul kan minskas samt hur rätt förutsättningar uppnås inför det digitala mötet

Innehåll

 • Digitala mötesverktyg – lär känna din verktygslåda
 • Vilka typer av möten passar som digitala möten?
 • Vad ska jag tänka på som organisatör, ledare och deltagare för att uppnå så effektiva digitala möten som möjligt?
 • Hur ökar vi användningen av digitala möten?
 • Hur skapar vi rätt förutsättningar för digitala möten?
 • Hur minskar vi teknikstrul och får en bra mötesupplevelse?

Upplägg

 • Kunskapsinventering via webbenkäter eller intervjuer
 • Planering och anpassning av utbildningen
 • Förberedelse genom att deltagarna får titta på olika instruktionsvideor online
 • Genomförande av lärarledd klassrumsutbildning för 15-20 deltagare per gång. Tre timmars utbildning bestående av föreläsning och praktiska övningar
 • Lärarledd utbildning online för 15-20 deltagare per gång. Två timmars utbildning med föreläsning och praktiska övningar
 • Självstudier
 • Utvärdering och uppföljning av utbildning

Kurslängd

Hela utbildningen genomförs under två månader. Varje deltagare bör lägga ner cirka fem timmar för förberedelser och övningar utöver fem schemalagda timmar.  

Pris

Enligt offert.

Se våra referensprojekt inom området.

Referensprojekt