User Adoption

User Adoption

Hur hjälper vi er att få effekt?

Vi ser till att inspirera till aktiv och smart användning av nya tekniklösningar

Vår Lanserings- och User Adoption-princip

Förändring sker inte i organisationer, förändring sker hos människor. Vår modell utgår från människan och de drivkrafter som påverkar människors möjligheter att vilja förändra sina arbetssätt för att nå förväntad effekt av en investering. Vi jobbar med klassiska förändringslednings- och marknadsföringsprinciper som är anpassad för att accelerera User Adoption vid införande av nya digitala arbetssätt.

Klicka på pyramiden nedan för att få fram olika aktiviteter för varje steg av förändringspyramiden. Nederst på sidan har vi ett antal paketerade leveranser för user adoption insatser som vi redan har levererat till ett antal av våra kunder.

Vårt tillvägagångssätt

(klicka på varje steg i pyramiden för detaljer)

Paketerade tjänster

Smartare samarbete med Microsoft Teams

För många är Microsoft Teams ett helt annorlunda sätt att jobba på än tidigare. Det kan vara svårt att förstår varför och hur man bäst ska ta till sig Teams och det finns inte enbart ett rätt sätt men många olika. UClarity hjälper att identifiera relevanta användningsområden och ser till att dessa sprids på bästa sätt i organisationen för maximal nytta.

Läs mer

Workshop: Effektiva webbsändningar

Som en del av Microsoft Office 365 finns det möjlighet att göra egna webbsändningar med upp till 10.000 deltagare. Vi tycker att organisationer själva ska kunna producera webcasts. UClarity har därför satt ihop en workshop med syfte att utbilda IT- och kommunikationsteam att själva kunna producera professionella webbsändningar.

Läs mer

Digital arbetsplats för ledningsgrupper

För att aktivt kunna bidra till digitaliseringen av organisationen måste ledningsgrupper öka sin digitala fingerfärdighet och förståelse. UClarity har därför skapat DigiLed-programmet med syfte att ledningsgrupper ska kunna jobba smartare i vardagen med befintliga digitala verktyg samt bli digitala förebilder för sina anställda.

Läs mer

Program för Digitala Ambassadörer

Förändring kan vara svårt att uppnå ensam. UClarity har därför byggt ett koncept för att driva ”Digitala Ambassadörsnätverk” för att förstärka och stötta förändring. Ambassadörernas uppdrag är att främja digitala arbetssätt i hela organisationen. Med erfarenhet och expertis hjälper vi att dra igång ett nätverk.

Läs mer

Miljösmarta digitala möten

FN rapporterar att världens CO2-utsläpp måste halveras till 2030 för att undvika ödesdigra konsekvenser. Samtidigt sliter resande på många människor, och många organisationer kämpar med den globala konkurrensen. Våra resor måste minska! Digitala möten är ett medel att minska utsläpp, öka produktiviteten och minska stress.

Läs mer

Utbildning i hållbart digitalt arbete​

Digitalisering påverkar arbetslivet i grunden. Den digitala arbetsmiljön har betydelse för var vi jobbar, när vi jobbar, med vem vi jobbar och till och med varför vi jobbar. Den här utbildningen utgår från hur människor fungerar och lär oss att göra tekniken till vår tjänare istället för att vara slavar under tekniken.

Läs mer

Ett urval av våra uppdragsgivare

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS