Modern Telefoni

Vi är specialister på modern telefoni

Att ”ringa” ska vara enkelt och fungera oavsett tid och plats. Det finns flera sätt att ”ringa”; via bordstelefon, mobilt, Internet, app etc. Det finns även olika typer av användare som behöver anpassad funktionalitet för att utföra sitt arbete.

Vi hjälper svenska och internationella bolag med vägval, upphandling och anpassning av modern telefoni, stödsystem och operatörstjänster som tillgodoser verksamhetsbehoven.

Fokusområden

Företagstelefoni

Läs mer

Företagstelefoni kan levereras på flera olika sätt; kundplacerad, ”molnet” eller en kombination. Samtalstrafiken kan gå via telenätet eller Internet. De flesta användarna vill vara mobila. Uclarity hjälper bolag att välja ”rätt” leverantör av telefonväxel, röstbrevlåda, hänvisning, telefonistarbetsplats, kontaktcenter, operatörstjänster och integration mot IT-system såsom Microsoft Exchange, Teams, Skype, Active Directory m.fl.

Global telefoni

Läs mer

Internationella bolag har ofta många olika telefonilösningar runt om i världen. Uclarity hjälper bolag “rulla ut” telefoni och digitala mötestjänster globalt på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har genom våra projekt erhållit stor erfarenhet av internationella utrullningar och har en bred kompetens kring olika telefonkulturer och regelverk runt om i världen.

Microsoft Teams Telefoni

Läs mer

Bolag som använder Microsoft Office 365 har möjlighet att använda Teams för telefoni och digitala mötestjänster. Uclarity är specialister på Teams telefoni och integration med stödsystem såsom röstbrevlåda, hänvisning, telefonistarbetsplats, kontaktcenter och operatörstjänster.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare