Modern Telefoni

Vi är specialister på modern telefoni

Att ”ringa” ska vara enkelt och fungera oavsett tid och plats. Det finns flera sätt att ”ringa”; via bordstelefon, mobilt, Internet, app etc. Det finns även olika typer av användare som behöver anpassad funktionalitet för att utföra sitt arbete.

Vi hjälper svenska och internationella bolag med vägval, upphandling och anpassning av modern telefoni, stödsystem och operatörstjänster som tillgodoser verksamhetsbehoven.

Fokusområden

Företagstelefoni

Läs mer

Företagstelefoni kan levereras på flera olika sätt; kundplacerad, ”molnet” eller en kombination. Samtalstrafiken kan gå via telenätet eller Internet. De flesta användarna vill vara mobila. Uclarity hjälper bolag att välja ”rätt” leverantör av telefonväxel, röstbrevlåda, hänvisning, telefonistarbetsplats, kontaktcenter, operatörstjänster och integration mot IT-system såsom Microsoft Exchange, Teams, Skype, Active Directory m.fl.

Global telefoni

Läs mer

Internationella bolag har ofta många olika telefonilösningar runt om i världen. Uclarity hjälper bolag “rulla ut” telefoni och digitala mötestjänster globalt på ett kostnadseffektivt sätt. Vi har genom våra projekt erhållit stor erfarenhet av internationella utrullningar och har en bred kompetens kring olika telefonkulturer och regelverk runt om i världen.

Microsoft Teams Telefoni

Läs mer

Bolag som använder Microsoft Office 365 har möjlighet att använda Teams för telefoni och digitala mötestjänster. Uclarity är specialister på Teams telefoni och integration med stödsystem såsom röstbrevlåda, hänvisning, telefonistarbetsplats, kontaktcenter och operatörstjänster.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365