Mobilitet

Vi är specialister på mobilitet

Idag behöver många anställda utföra sina arbetsuppgifter oberoende tid och plats. Mobilitet handlar om att göra det möjligt för bolag att på ett säkert sätt hantera medarbetarnas mobila enheter, applikationer, information, inställningar och säkerhetsdetaljer sömlöst och utan handpåläggning. ​

Uclarity hjälper svenska och internationella bolag att välja det mest optimala tillvägagångsättet för att tillgodose verksamhetsbehoven, idag och i framtiden.

Fokusområden

EMM

Enterprise Mobility Management (EMM) avser hantering av medarbetarnas mobila enheter såsom smartphones och surfplattor. Syftet med EMM är att få ökad kontroll av bolagets mobila enheter och låta användaren fokusera på jobbet genom att mobilen alltid är anpassad med rätt applikationer och inställningar. Uclarity hjälper bolag att identifiera områden som kan effektiviseras och automatiseras med EMM, val av teknisk plattform (ex. Citrix XenMobile, Microsoft Intune, MobileIron, VMware Workspace ONE) samt anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven. ​

 

UEM

Unified Endpoint Management (UEM) avser hantering av bolagets samtliga enheter (servrar, datorer, smartphones, surfplattor) och operativsystem (iOS, Android, Windows, Chrome OS, Mac OS). Syftet med UEM är att livscykelhantera samtliga enheter och dess tillämpningar på ett effektivt och säkert sätt. Uclarity hjälper bolag att identifiera områden som kan effektiviseras och automatiseras med UEM, val av teknisk plattform (ex. Citrix XenMobile, Microsoft Intune, MobileIron, VMware Workspace ONE) samt anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365