Kontaktcenter

Vi är specialister på kontaktcenter

Marknaden exploderar av nya möjligheter och sätt att interagera med kunder. Det traditionella kontaktcentret utmanas av nya digitala kanaler, artificiell intelligens och molntjänster. Vi hjälper svenska och internationella bolag med vägval, upphandling och anpassning av kontaktcenter och stödsystem som tillgodoser verksamhetsbehoven, idag och i framtiden.

Fokusområden

Kundmötesplattform

Läs mer

Kontaktcenter, ärendehantering och bemanningsplanering (s.k. Workforce Management) är typiska system i en kundmötesplattform. För att handläggare i kundtjänst ska kunna jobba effektivt måste systemen ”hänga ihop”. Uclarity hjälper bolag att identifiera lämpliga systemleverantörer samt vilka anpassningar som behövs för att tillgodose behoven för kundmöten, idag och i framtiden.

Digitala Assistenter (Chatt-bot:ar)

Läs mer

Digitala Assistenter (även kallat Chatt Bot:ar) kan automatisera och effektivisera både interna processer och externa digitala kundmöten. Uclarity hjälper bolag att identifiera områden som kan effektiviseras med digitala assistenter, val av teknisk plattform (ex. Google Dialogflow, Vergic Engage, Boost AI, Microsoft Bot Framework) samt anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven.

Kanalstrategi

Läs mer

Det finns massor med digitala kundservicekanaler som kan erbjudas till kunder (telefon, e-post, chatt, SMS, sociala media etc.). Uclarity hjälper bolag att utveckla en tydlig kanalstrategi, d.v.s. vart ska vi möta kunderna och varför. Kanalstrategin visar vägen till vilka kanaler och strukturer som är mest lämpliga beroende på vilken service som ska ges eller vilken typ av ärenden som ska hanteras.

Kundupplevelse / Service Design

Läs mer

Digitalisering och den snabba teknikutvecklingen medför både möjligheter och utmaningar. Kunderna förväntar sig en enhetlig upplevelse. Uclarity hjälper bolag att identifiera kundresor och eventuella hinder i service- och köpprocessen, samt åtgärder för hur dessa kan undvikas eller elimineras.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare