Kontaktcenter

Vi är specialister på kontaktcenter

Marknaden exploderar av nya möjligheter och sätt att interagera med kunder. Det traditionella kontaktcentret utmanas av nya digitala kanaler, artificiell intelligens och molntjänster. Vi hjälper svenska och internationella bolag med vägval, upphandling och anpassning av kontaktcenter och stödsystem som tillgodoser verksamhetsbehoven, idag och i framtiden.

Fokusområden

Kundmötesplattform

Läs mer

Kontaktcenter, ärendehantering och bemanningsplanering (s.k. Workforce Management) är typiska system i en kundmötesplattform. För att handläggare i kundtjänst ska kunna jobba effektivt måste systemen ”hänga ihop”. Uclarity hjälper bolag att identifiera lämpliga systemleverantörer samt vilka anpassningar som behövs för att tillgodose behoven för kundmöten, idag och i framtiden.

Digitala Assistenter (Chatt-bot:ar)

Läs mer

Digitala Assistenter (även kallat Chatt Bot:ar) kan automatisera och effektivisera både interna processer och externa digitala kundmöten. Uclarity hjälper bolag att identifiera områden som kan effektiviseras med digitala assistenter, val av teknisk plattform (ex. Google Dialogflow, Vergic Engage, Boost AI, Microsoft Bot Framework) samt anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven.

Kanalstrategi

Läs mer

Det finns massor med digitala kundservicekanaler som kan erbjudas till kunder (telefon, e-post, chatt, SMS, sociala media etc.). Uclarity hjälper bolag att utveckla en tydlig kanalstrategi, d.v.s. vart ska vi möta kunderna och varför. Kanalstrategin visar vägen till vilka kanaler och strukturer som är mest lämpliga beroende på vilken service som ska ges eller vilken typ av ärenden som ska hanteras.

Kundupplevelse / Service Design

Läs mer

Digitalisering och den snabba teknikutvecklingen medför både möjligheter och utmaningar. Kunderna förväntar sig en enhetlig upplevelse. Uclarity hjälper bolag att identifiera kundresor och eventuella hinder i service- och köpprocessen, samt åtgärder för hur dessa kan undvikas eller elimineras.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365