Information & Dokumenthantering

Information & Dokumenthantering

Vi är specialister på information & dokumenthantering

Smidig, enkel och säker informations- och dokumenthantering är en förutsättning för att kunna jobba effektivt. Men vem ska få se vad och hur vi delar med oss till andra? Vi hjälper bolag att få en tydlig struktur som följer gällande informationsklassning och säkerhetsriktlinjer – oavsett om informationen ligger i molnet eller på egna servrar.

Fokusområden

Behovsanpassad dokumenthantering

Olika grupper av användare har olika behov och krav för informations- och dokumenthantering. Uclarity hjälper bolag med att definiera relevanta användningsfall för olika yrkesgrupper inom verksamheten och förslag på hur dessa ska implementeras.

Informationsstruktur i Microsoft Teams

Bolag som investerat i Microsoft Office 365 och Teams har många ”verktyg” för att hantera information och dokument. Uclarity hjälper bolag att anpassa Microsoft Teams för informations- och dokumenthantering utifrån verksamhetsbehoven (Vad, Vem, När, Hur, Varför).

Automatisering av informationsflöden

Idag är informationshantering oftast manuell och i vissa fall repetitiv. Uclarity hjälper bolag att effektivisera informationsflöden genom att identifiera och automatisera dessa med Microsoft Power Automate.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare