Information & Dokumenthantering

Information & Dokumenthantering

Vi är specialister på information & dokumenthantering

Smidig, enkel och säker informations- och dokumenthantering är en förutsättning för att kunna jobba effektivt. Men vem ska få se vad och hur vi delar med oss till andra? Vi hjälper bolag att få en tydlig struktur som följer gällande informationsklassning och säkerhetsriktlinjer – oavsett om informationen ligger i molnet eller på egna servrar.

Fokusområden

Behovsanpassad dokumenthantering

Olika grupper av användare har olika behov och krav för informations- och dokumenthantering. Uclarity hjälper bolag med att definiera relevanta användningsfall för olika yrkesgrupper inom verksamheten och förslag på hur dessa ska implementeras.

Informationsstruktur i Microsoft Teams

Bolag som investerat i Microsoft Office 365 och Teams har många ”verktyg” för att hantera information och dokument. Uclarity hjälper bolag att anpassa Microsoft Teams för informations- och dokumenthantering utifrån verksamhetsbehoven (Vad, Vem, När, Hur, Varför).

Automatisering av informationsflöden

Idag är informationshantering oftast manuell och i vissa fall repetitiv. Uclarity hjälper bolag att effektivisera informationsflöden genom att identifiera och automatisera dessa med Microsoft Power Automate.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365