Förändringsledning

Vi är specialister på förändringsledning

Teknikutvecklingen går allt snabbare, både i arbetslivet och i privatlivet. Digitaliseringen innebär att både teknik och arbetssätt förnyas och förbättras. Uclarity har lång erfarenhet av att leda människor och organisationer genom förändringar på ett positivt och strukturerad sätt. Med erfarenhet och sakkunskap inom IT, Telekom och förändringsledning hjälper vi bolag att få önskad effekt.

Fokusområden

Förändringsledning

Digitalisering innebär att både teknik och arbetssätt förnyas och förbättras. För att skapa bestående förändring måste medarbetarna vara ”med på resan”. Uclarity är certifierade förändringskonsulter inom Prosci / ADKAR och vi hjälper bolag att få önskad effekt av investeringar i IT, Telekom och nya digitala arbetssätt.

Projektledning

När ny teknik ska etableras är det viktigt att det görs på ett strukturerat sätt. Projektledarens roll är att vara ”spindeln i nätet” och säkerställa att nödvändiga aktiviteter genomförs; Vad, Hur, Vem och När. Uclarity hjälper bolag med sakkunniga projektledare när nya Telekom- och IT-lösningar ska implementeras.

Testledning

Tydliga testfall och väldefinierad testmetodik gör det möjligt att kvalitetssäkra leveransen av IT- och Telekomtjänster. Uclarity hjälper bolag med sakkunniga testledare när nya Telekom- och IT-lösningar ska implementeras. Vi stödjer våra kunder på hela resan; från upphandling, avtal, acceptanstester till leveransgodkännande.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365