Förändringsledning

Vi är specialister på förändringsledning

Teknikutvecklingen går allt snabbare, både i arbetslivet och i privatlivet. Digitaliseringen innebär att både teknik och arbetssätt förnyas och förbättras. Uclarity har lång erfarenhet av att leda människor och organisationer genom förändringar på ett positivt och strukturerad sätt. Med erfarenhet och sakkunskap inom IT, Telekom och förändringsledning hjälper vi bolag att få önskad effekt.

Fokusområden

Förändringsledning

Digitalisering innebär att både teknik och arbetssätt förnyas och förbättras. För att skapa bestående förändring måste medarbetarna vara ”med på resan”. Uclarity är certifierade förändringskonsulter inom Prosci / ADKAR och vi hjälper bolag att få önskad effekt av investeringar i IT, Telekom och nya digitala arbetssätt.

Projektledning

När ny teknik ska etableras är det viktigt att det görs på ett strukturerat sätt. Projektledarens roll är att vara ”spindeln i nätet” och säkerställa att nödvändiga aktiviteter genomförs; Vad, Hur, Vem och När. Uclarity hjälper bolag med sakkunniga projektledare när nya Telekom- och IT-lösningar ska implementeras.

Testledning

Tydliga testfall och väldefinierad testmetodik gör det möjligt att kvalitetssäkra leveransen av IT- och Telekomtjänster. Uclarity hjälper bolag med sakkunniga testledare när nya Telekom- och IT-lösningar ska implementeras. Vi stödjer våra kunder på hela resan; från upphandling, avtal, acceptanstester till leveransgodkännande.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare