Digitalt Arbetssätt

Vi är specialister på digitala arbetssätt

Teknik och människa går hand i hand. För att önskad effekt av investeringar i teknik måste även nya arbetssätt etableras; för individen, för arbetsgruppen, för avdelningen, för företaget och i förlängningen självklart också för våra kundens kunder.

Uclarity hjälper svenska och internationella bolag att etablera digitala arbetssätt som är hållbara för människa, miljö och ekonomi i sin helhet.

Fokusområden

DigiLed – Digitalt arbetssätt för ledningsgrupper

Läs mer

Ledningsgrupper hamnar ofta i bakvattnet när nya digitala verktyg introduceras. Tvärtemot vad de egentligen borde vara, d.v.s. digitala förebilder. Uclarity har utvecklat ett skräddarsytt program (DigiLed) som riktar sig till ledningsgrupper och deras assistenter. Programmet syftar till att få ledningsgruppen, både som grupp och individuellt, att använda teknik på ett effektivare och smartare sätt.

Hållbart Digitalt Arbetssätt

Läs mer

Digitalisering påverkar arbetslivet i grunden. Den digitala arbetsmiljön har betydelse för var vi jobbar, när vi jobbar, med vem vi jobbar och till och med varför vi jobbar. Uclarity levererar kundanpassade utbildningar med syftet att öka användning av ”smart” teknik för att minska bolags miljöbelastning. Att medarbetarna även blir effektivare är endast en bonus…

Behovsanpassad dokumenthantering

Läs mer

Olika grupper av användare har olika behov och krav för informations- och dokumenthantering. Uclarity hjälper bolag med att definiera relevanta användningsfall för olika yrkesgrupper inom verksamheten och förslag på hur dessa ska implementeras.

Informationsstruktur i Microsoft Teams

Läs mer

Bolag som investerat i Microsoft Office 365 och Teams har många ”verktyg” för att hantera information och dokument. Uclarity hjälper bolag att anpassa Microsoft Teams för informations- och dokumenthantering utifrån verksamhetsbehoven (Vad, Vem, När, Hur, Varför).

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare