Digitalt Arbetssätt

Vi är specialister på digitala arbetssätt

Teknik och människa går hand i hand. För att önskad effekt av investeringar i teknik måste även nya arbetssätt etableras; för individen, för arbetsgruppen, för avdelningen, för företaget och i förlängningen självklart också för våra kundens kunder.

Uclarity hjälper svenska och internationella bolag att etablera digitala arbetssätt som är hållbara för människa, miljö och ekonomi i sin helhet.

Fokusområden

DigiLed – Digitalt arbetssätt för ledningsgrupper

Läs mer

Ledningsgrupper hamnar ofta i bakvattnet när nya digitala verktyg introduceras. Tvärtemot vad de egentligen borde vara, d.v.s. digitala förebilder. Uclarity har utvecklat ett skräddarsytt program (DigiLed) som riktar sig till ledningsgrupper och deras assistenter. Programmet syftar till att få ledningsgruppen, både som grupp och individuellt, att använda teknik på ett effektivare och smartare sätt.

Hållbart Digitalt Arbetssätt

Läs mer

Digitalisering påverkar arbetslivet i grunden. Den digitala arbetsmiljön har betydelse för var vi jobbar, när vi jobbar, med vem vi jobbar och till och med varför vi jobbar. Uclarity levererar kundanpassade utbildningar med syftet att öka användning av ”smart” teknik för att minska bolags miljöbelastning. Att medarbetarna även blir effektivare är endast en bonus…

Behovsanpassad dokumenthantering

Läs mer

Olika grupper av användare har olika behov och krav för informations- och dokumenthantering. Uclarity hjälper bolag med att definiera relevanta användningsfall för olika yrkesgrupper inom verksamheten och förslag på hur dessa ska implementeras.

Informationsstruktur i Microsoft Teams

Läs mer

Bolag som investerat i Microsoft Office 365 och Teams har många ”verktyg” för att hantera information och dokument. Uclarity hjälper bolag att anpassa Microsoft Teams för informations- och dokumenthantering utifrån verksamhetsbehoven (Vad, Vem, När, Hur, Varför).

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365