Digitala Möten

Vi är specialister på digitala möten

Digitala möten syftar till att ”träffa” kollegor, kunder och samarbetspartners oberoende av tid/plats och innefattar allt från e-post, chatt, webb- och videokonferens till telefoni. Digitala möten möjliggör effektivare samarbete och är dessutom hållbart för människa, ekonomi och miljö.

Vi hjälper svenska och internationella bolag att välja det mest optimala tillvägagångsättet för att tillgodose verksamhetsbehoven, idag och i framtiden.

Fokusområden

Webbmöten

Läs mer

Webbmöten möjliggör möten mellan kollegor och samarbetspartners oberoende av tid och plats. Uclarity är specialister på både teknik och arbetssätt för digitala möten och hjälper bolag med vägval och anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven, idag och i framtiden.

Läs mer

Webbsändningar är effektivt för att nå ut med information och budskap till stora grupper av människor (anställda, partners, kunder etc.). Uclarity är specialister på både teknik och arbetssätt för webbsändningar. Vi hjälper bolag och berörda avdelningar (IT, Marknad etc.) att lyckas med livesändningar oavsett om det görs via Microsoft Teams, Facebook, Adobe,  YouTube eller Zoom.

Läs mer om våra webbsändningspaket här.

Mötesrumsoptimering

Läs mer

Tekniken för digitala möten och fysiska mötesrum måste fungera tillsammans för att ge en positiv användarupplevelse. Uclarity hjälper bolag med optimering av fysiska mötesrum (belysning, akustik, möblering etc.) med vald teknisk plattform för digitala möten (kamera, bildskärm, ljud, bokningssystem etc.).

Nätverksoptimering

Läs mer

Tekniken för digitala möten och nätverk (WAN, LAN, WLAN) samverkar för att ge en positiv användarupplevelse. Uclarity hjälper bolag att identifiera ”flaskhalsar” i nätverket och åtgärdsförslag för att förhöja användarupplevelsen för digitala möten.

Skype till Teams

Läs mer

Många bolag har investerat i både Office 365 och Skype for Business för digitala möten och telefoni. Uclarity är specialister på Microsoft Office 365 och vi hjälper bolag att ”flytta” från Skype till Teams för digitala möten och telefoni.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365