Digitala Möten

Vi är specialister på digitala möten

Digitala möten syftar till att ”träffa” kollegor, kunder och samarbetspartners oberoende av tid/plats och innefattar allt från e-post, chatt, webb- och videokonferens till telefoni. Digitala möten möjliggör effektivare samarbete och är dessutom hållbart för människa, ekonomi och miljö.

Vi hjälper svenska och internationella bolag att välja det mest optimala tillvägagångsättet för att tillgodose verksamhetsbehoven, idag och i framtiden.

Fokusområden

Webbmöten

Läs mer

Webbmöten möjliggör möten mellan kollegor och samarbetspartners oberoende av tid och plats. Uclarity är specialister på både teknik och arbetssätt för digitala möten och hjälper bolag med vägval och anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven, idag och i framtiden.

Läs mer

Webbsändningar är effektivt för att nå ut med information och budskap till stora grupper av människor (anställda, partners, kunder etc.). Uclarity är specialister på både teknik och arbetssätt för webbsändningar. Vi hjälper bolag och berörda avdelningar (IT, Marknad etc.) att lyckas med livesändningar oavsett om det görs via Microsoft Teams, Facebook, Adobe,  YouTube eller Zoom.

Läs mer om våra webbsändningspaket här.

Mötesrumsoptimering

Läs mer

Tekniken för digitala möten och fysiska mötesrum måste fungera tillsammans för att ge en positiv användarupplevelse. Uclarity hjälper bolag med optimering av fysiska mötesrum (belysning, akustik, möblering etc.) med vald teknisk plattform för digitala möten (kamera, bildskärm, ljud, bokningssystem etc.).

Nätverksoptimering

Läs mer

Tekniken för digitala möten och nätverk (WAN, LAN, WLAN) samverkar för att ge en positiv användarupplevelse. Uclarity hjälper bolag att identifiera ”flaskhalsar” i nätverket och åtgärdsförslag för att förhöja användarupplevelsen för digitala möten.

Skype till Teams

Läs mer

Många bolag har investerat i både Office 365 och Skype for Business för digitala möten och telefoni. Uclarity är specialister på Microsoft Office 365 och vi hjälper bolag att ”flytta” från Skype till Teams för digitala möten och telefoni.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare