AI & Automatisering

Vi är specialister på AI & automatisering

Digitalisering och automatisering med artificiell intelligens (AI) står högt på listan hos många verksamheter. Men området är stort och det finns flera typer av ”maskiner”, t.ex. chatt bot:ar, maskininlärning, rösttolkning, röststyrning, automation (RPA) för att nämna några.

Vi hjälper svenska och internationella bolag med vägval, anpassning och utveckling av AI-tjänster och automatiseringar som tillgodoser verksamhetsbehoven, idag och i framtiden.

Fokusområden

Digitala Assistenter (Chatt-bot:ar)

Läs mer

Digitala Assistenter (även kallat Chatt Bot:ar) kan automatisera och effektivisera både interna processer och externa digitala kundmöten. Uclarity hjälper bolag att identifiera områden som kan effektiviseras med digitala assistenter, val av teknisk plattform (ex. Google Dialogflow, Vergic Engage, Boost AI, Microsoft Bot Framework) samt anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven.

Robotic Process Automation (RPA)

Läs mer

Robotisering är ett smart sätt att effektivisera eller undvika tråkiga arbetsuppgifter. Kan även användas som interimslösning vid övergång mellan gamla och nya system. Uclarity hjälper bolag att identifiera områden som kan effektiviseras med robotisering (RPA), val av teknisk plattform (ex. UiPath, Blue Prism, Microsoft Power Automate) samt anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven.

Microsoft Power Platform

Läs mer

Bolag som använder Microsoft Office 365 har möjlighet att använda Power Platform för att effektivisera interna och externa processer. Uclarity är specialister på ingående komponenter i Microsoft Power Platform; Power BI, Power Apps, Power Automate och Power Virtual Agents. Vi hjälper bolag att identifiera områden som kan effektiviseras med Power Platform och anpassningar för att tillgodose verksamhetsbehoven.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ett urval av våra uppdragsgivare

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365