Digitala möten och Digitalt arbetssätt

Vi är er guide på resan till nya effektiva och hållbara arbetssätt.

Digitala möten och Digitalt arbetssätt

Vi är er guide på resan till nya effektiva och hållbara arbetssätt.

Digitala möten syftar till att ”möta” kollegor, kunder och samarbetspartners oberoende av plats och innefattar allt från e-post, chatt, kalender, webb/videokonferens, informationshantering, telefoni till kontakt center.

Digitalt arbetssätt handlar om hur vi (du och jag) använder tekniken på ett smartare sätt som är hållbart för människan, miljön och verksamheten i sin helhet.

UClarity har genomfört +500 projekt med svenska och internationella bolag vilket gett oss unik erfarenhet inom kommunikations- och samarbetsområdet. Behöver ni en guide på er resa?

Vi hjälper er med…

 • Behovsanalys / IT-användarundersökning
 • Målbild och handlingsplan
 • Leverantörsutvärderingar
 • Upphandling av IT & Telekom-lösningar
 • Teknisk arkitektur / Implementation
 • System- och tjänsteförvaltning
 • Nätverksoptimering för realtidstrafik
 • Rumsoptimering för digitala möten
 • Förändringsledning
 • Utbildning
 • Lanseringsprogram

Vad vi möjliggör

Kommunikationsplattform

Vi hjälper bolag att välja och implementera kommunikations- och samarbetsplattformar utifrån verksamhetens behov.

Digital arbetsplats (Digital Workplace)

UClarity har en beprövad metodik för att tydliggöra vad som ingår i den digitala arbetsplatsen och nyttan för användarna.

Smartare arbetssätt

UClarity hjälper bolag att identifiera vilka förmågor som efterfrågas av medarbetarna och hur tekniken ska användas.

Digitala kundmöten

UClarity hjälper bolag att optimera kundmötet och anpassa affärsprocesser utifrån dagens förutsättningar.

Ett urval av våra uppdragsgivare

Hur vi hjälper våra kunder

Strategi

Vart ska vi och varför?

Upphandling

Vem kan leverera?

Teknik

Hur ska vi bygga?

Lansering

Hur får vi effekt?

 

Redo att ta nästa steg? Hör av dig! 

 

OM UCLARITY KONTAKTA OSS