Vad är Strategi?

Vad är Strategi?

När vi genomför våra uppdrag får vi ofta förklara varför en strategi behövs. Många tycker att strategi är ”fluff” som inte tillför något värde. Det har gått så lång att vi försöker undvika ordet ”strategi” och istället ange målbild och handlingsplan när vi beskriver våra aktiviteter.

Varför?

Jag hittade en artikel från Elisabet Lagerstedt som beskriver problembilden på ett bra sätt. Enligt henne har strategi blivit ett modeord som används i massor av sammanhang och ibland felaktigt. I många fall anger cheferna att det finns en strategi för området, men blir ofta lite ”luddigare” om man frågar om den är förankrad och följs.

En annan intressant observation är att många strategier misslyckas. De vanligaste anledningarna är enligt professor Richard P. Rumelt (guru inom strategiområdet);

  • Strategin har inte identifierat den verkliga utmaningen. Om man inte identifierar utmaningen kommer man inte heller att hitta rätt lösningar.
  • Förväxling mellan formulering av övergripande mål (goals) och strategi. Många dåliga strategier innehåller övergripande mål, men saknar en plan för hur de ska nås.
  • Dåligt formulerade specifika mål (objectives) som inte löser den utmaning eller det problem som verkligen behöver lösas.

Det finns många definitioner av ordet strategi. Min personliga tolkning är att utifrån gällande förutsättningar (nuläget) identifiera förbättringsområden och tillvägagångsätt för att nå slutmålet. Elisabet har på ett enkelt sätt beskrivit vilka frågor som måste besvaras i en strategi;

  • Var är vi idag?
  • Vart vill vi vara?
  • Hur tar vi oss dit?

Det innebär med andra ord att göra rätt diagnos av nuläget, att upprätta en tydlig målbild och att skapa en handlingsplan för hur man ska nå målet – samt att få med sig resten av organisationen på den inslagna vägen.

Jag gillar också Elisabets avslutning.

– Går det att klara sig utan strategi? Enklaste svaret ligger kanske i talesättet “Det man inte har i huvudet får man ha i benen”. Men, det räcker inte att springa fort om man springer i fel riktning…

Vi på UClarity hjälper bolag med strategier inom kommunikations- och samarbetsområdet, d.v.s. hur teknik och människa kan samverka för att skapa konkret verksamhetsnytta.

Christer är en av UClaritys ledande telekomspecialister med fokus på strategi, ekonomiska analyser, upphandling och lansering.