Utbildning – Digitala Assistenter i praktiken med Google Dialogflow

Utbildning – Digitala Assistenter i praktiken med Google Dialogflow

Digitala Assistenter (även kallat Chatt Bot:ar) kan automatisera och effektivisera både interna processer och externa digitala kundmöten. Men hur fungerar digitala assistenter i praktiken och vilka användningsområden är mest lämpliga?

Goole Home Mini med Google Assistant.

Denna utbildning ger deltagarna en introduktion till området och praktiskt handhavande genom att bygga text- och röststyrda digitala assistenter med Google Dialogflow.

Syfte med utbildningen:

  • Inspireras av vad andra verksamheter gjort med digitala assistenter och vilken affärsnytta som kan genereras
  • Identifiera områden där digitala assistenter kan stödja eller effektivisera befintliga verksamhetsprocesser
  • Förståelse kring arkitektur, utveckling, integration och arbetssätt för att lyckas med digitala assistenter
  • Ge deltagarna grundkunskaper och praktisk erfarenhet för att utveckla text- och röststyrda digitala assistenter

Utbildningen baseras på Google Dialogflow men innehållet i utbildningen kan även appliceras på andra plattformar för digitala assistenter/chatt bot:ar.

Rekommenderade deltagare är representanter från sälj, marknad, kundtjänst, affärsutvecklare, IT m.fl. med målet att skapa en gemensam förståelse kring digitala assistenter och dess möjligheter för framtiden.

Du hittar mer information om utbildningen här. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Christer Holm

E-post: christer.holm@uclarity.com

Telefon: 0708-198015

Om UClarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.