Utbildning – Digitala Assistenter i praktiken med Google Dialogflow

Utbildning – Digitala Assistenter i praktiken med Google Dialogflow

Digitala Assistenter (även kallat Chatt Bot:ar) kan automatisera och effektivisera både interna processer och externa digitala kundmöten. Men hur fungerar digitala assistenter i praktiken och vilka användningsområden är mest lämpliga?

Goole Home Mini med Google Assistant.

Denna utbildning ger deltagarna en introduktion till området och praktiskt handhavande genom att bygga text- och röststyrda digitala assistenter med Google Dialogflow.

Syfte med utbildningen:

  • Inspireras av vad andra verksamheter gjort med digitala assistenter och vilken affärsnytta som kan genereras
  • Identifiera områden där digitala assistenter kan stödja eller effektivisera befintliga verksamhetsprocesser
  • Förståelse kring arkitektur, utveckling, integration och arbetssätt för att lyckas med digitala assistenter
  • Ge deltagarna grundkunskaper och praktisk erfarenhet för att utveckla text- och röststyrda digitala assistenter

Utbildningen baseras på Google Dialogflow men innehållet i utbildningen kan även appliceras på andra plattformar för digitala assistenter/chatt bot:ar.

Rekommenderade deltagare är representanter från sälj, marknad, kundtjänst, affärsutvecklare, IT m.fl. med målet att skapa en gemensam förståelse kring digitala assistenter och dess möjligheter för framtiden.

Du hittar mer information om utbildningen här. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

Christer Holm

E-post: christer.holm@uclarity.com

Telefon: 0708-198015

Om UClarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365