UClaritys Pia Stider talar på Nordic Workplace Evolution Summit i Köpenhamn

UClaritys Pia Stider talar på Nordic Workplace Evolution Summit i Köpenhamn

UClaritys egen Pia Stider kommer tillsammans med Patrick Nilsson från Försäkringskassan att hålla i en session på Nordic Workplace Evolution Summit den 6 december.

Sessionen går under namnet Challenges and opportunities when introducing an Activity Based Workplace (ABW) strategy och handlar om Försäkringskassans övergång till ett aktivitetsbaserat arbete.

Pia och Patrick kommer att ta upp:

  • Hur man samarbetar inom IT, HR och andra avdelningar när man planerar och introducerar ett nytt aktivitetsbaserat arbetssätt i en stor organisation
  • Hur kan du involvera och engagera medarbetare i omvandlingen?
  • Vilka utmaningar och fallgropar kan uppstå när du inför ett aktivetetsbaserat arbetssätt och hur har vi hanterat dem?
  • Om vi tittar tillbaka, skulle vi ha gjort något annorlunda? Tips och råd.

Konferensen hålls i Köpenhamn den 6 december. Läs mer på www.workplacecopenhagen.com.

För mer information kring aktivetetsbaserat arbetssätt och arbetet hos Försäkringskassan. Kontakta Pia Stider.

E-post: pia.stider@uclarity.com

Tel: 073-914 12 48

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365