UClaritys Pia Stider talar på Nordic Workplace Evolution Summit i Köpenhamn

UClaritys Pia Stider talar på Nordic Workplace Evolution Summit i Köpenhamn

UClaritys egen Pia Stider kommer tillsammans med Patrick Nilsson från Försäkringskassan att hålla i en session på Nordic Workplace Evolution Summit den 6 december.

Sessionen går under namnet Challenges and opportunities when introducing an Activity Based Workplace (ABW) strategy och handlar om Försäkringskassans övergång till ett aktivitetsbaserat arbete.

Pia och Patrick kommer att ta upp:

  • Hur man samarbetar inom IT, HR och andra avdelningar när man planerar och introducerar ett nytt aktivitetsbaserat arbetssätt i en stor organisation
  • Hur kan du involvera och engagera medarbetare i omvandlingen?
  • Vilka utmaningar och fallgropar kan uppstå när du inför ett aktivetetsbaserat arbetssätt och hur har vi hanterat dem?
  • Om vi tittar tillbaka, skulle vi ha gjort något annorlunda? Tips och råd.

Konferensen hålls i Köpenhamn den 6 december. Läs mer på www.workplacecopenhagen.com.

För mer information kring aktivetetsbaserat arbetssätt och arbetet hos Försäkringskassan. Kontakta Pia Stider.

E-post: pia.stider@uclarity.com

Tel: 073-914 12 48