Uclarity växlar över till Teams-telefoni med mobilintegration

Uclarity växlar över till Teams-telefoni med mobilintegration

När Microsoft valde att fokusera på Teams som kommunikationsplattform inom Office 365 blev det många diskussioner kring telefoni och integrationer med stödsystem såsom hänvisning, telefonistarbetsplats och kontaktcenter. Ett annat område som diskuterats är hur Microsoft Teams och mobiltelefoni ska integreras. Många svenska bolag och offentliga verksamheter vill använda mobiltelefonen som svarsställe och visa fastnätsnumret vid utgående samtal (s.k. Mobile Extension).

Uclarity har under året genomfört flera tester med svenska mobiloperatörer och leverantörer av stödsystem för telefoni. Målsättningen har varit att få telefoni i Microsoft Teams och mobiltelefoni att samverka. Utöver detta har Uclarity genomfört flera tester för hur avancerade stödsystem såsom kontaktcenter kan adderas för Teams-användare som har detta behov.

”Vi har fått många frågor kring telefoni i Teams, mobiltelefoni och integration med stödsystem såsom kontaktcenter. Vi har under året testat denna kombination med bl.a. Telia, Competella och TendFor. Nu är alla våra anställda överflyttade till Teams och medarbetarna kan välja att svara på telefonsamtal i Teams-klienten eller i mobiltelefonen. Våra medarbetare kan välja vilket telefonnummer som ska visas vid utgående samtal, fastnäts- eller mobilnumret. Vi har även implementerat ett telefonist- och kontaktcentersystem för att hantera vårt huvudnummer. Att växla över till Teams-telefoni har varit en intressant resa och vi har lärt oss mycket. Vi vet att många bolag diskuterar Teams-telefoni och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.”, säger Martin Lidholm, affärsområdesansvarig på Uclarity AB.

För mer information, kontakta:

Martin Lidholm, affärsområdesansvarig

E-post: martin.lidholm@uclarity.com

Telefon: 070-3443181

Om UClarity

UClarity är ett oberoende konsultföretag inom IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Vi är experter på att få människor att jobba tillsammans oavsett tid och plats.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365