Uclarity tar sista steget från Skype till Teams

Uclarity tar sista steget från Skype till Teams

Nu tar vi på Uclarity de sista stegen för att föra över de sista på företaget till Teams Only mode. En del av oss har länge använt både Skype och Teams parallellt. Framförallt har vi haft kvar telefoni i Skype, men också samtal och möten med en del av våra kunder som av olika skäl inte kan använda molnlösningar som Microsoft Teams. För att leva som vi lär, har vi vid denna interna tekniska förflyttning valt att fokusera på förändringen för oss som människor. Eller användare som det ofta uttrycks… Det är ju det vi vurmar för hos våra kunder – hur förändring och user adoption kan ske så smidigt och lustfyllt som möjligt. Just nu pågår därför en intern kampanj för att öka medvetenhet, kompetens och lust att utnyttja den fulla potentialen i Teams – Only.

Så vad gör vi mer konkret? Vi har använt vår egen metod med fyra steg för att lyckas med digitalt lärande och engagemang (user adoption).

Men innan vi ens börjar med steg 1, ser vi till att tekniken fungerar. Ingen lansering av teknik blir lyckad om grejerna inte funkar. Vi kommer i flera kommande artiklar att berätta om vår Teams-telefonilösning ur ett mer tekniskt perspektiv – håll utkik!

I första steget fokuserar vi på att förändringen är tydligt förankrad. Vi enas kring varför vi gör förändringen. Vi säkerställer att ledningen verkligen äger förändringen och är tillräckligt uppdaterade på hur teknik och arbetssätt fungerar för att kunna agera som förebilder, och aktivt sponsra förändringen.

I nästa steg säkrar vi positiva drivkrafter genom både inspiration och tydlighet. Det ska vara tydligt hur vi ska jobba i Teams, hur vi hanterar information och att det finns en tydlig linje i vad som gäller, för att motverka förvirring och skapa trygghet i det nya. -Vad som är ett Team hos oss, och vad är en kanal? Vilken information och kommunikation ska ske var? Vilket även gäller kommunikation som ligger utanför det vi hanterar i Teams.

Vi ser också till att alla medarbetare känner till det som kommer, och förstår hur det inte bara påverkar, utan faktiskt underlättar det egna arbetet i vardagen. En del av det är ren information, men precis som ute hos våra kunder vill vi också ha med humor och arbetsglädje. Ett exempel på det vår Teams Pac-Man som slukar Skype!

En ytterligare del i det här steget är att vi har skapat en webbsite med all information samlad; filmer, guider, Q&A med mera. Sist men inte minst – har vi etablerat Uclarity Teams Only Influencer Network som finns där för kollegorna med pepp och prepp inför övergången, och framöver. Att på det här sättet använda medarbetare som ambassadörer är både ett synnerligen smart sätt att skala och distribuera lärande i stora organisationer, men lika mycket att skapa ett ägarskap och ett engagemang i hela verksamheten.

Vi har också hållit utbildning, både live och digital, för att man ska känna sig kompetent att agera i både nya verktyg och nya arbetssätt. Vi har förstärkt möjligheten till eget lärande via guider, instruktioner och frågor&svar. Självklart maxade vi genom att bjuda på ett rejält lanseringsevent med tårta, sticker-fest och Teams-Only-quiz!

Nu planerar vi för fullt för steg fyra, som handlar om att följa upp hur det går, och att hålla i och hålla ut så att vi når det vi var ute efter. Fungerar lösningarna? Arbetar vi på nya sätt? Behöver vi göra mer?

Eller, som Martin Lidholm, partner på Uclarity uttrycker det:

“Ska man nå Teams fulla potential, kan man inte sitta med två plattformar. Vi ser så mycket smärta hos våra kunder som inte vågar släppa taget om Skype. Vi vill verkligen uppmuntra fler att göra som vi. Släpp sargen – det är dags nu!”

Pia Stider är en av UClaritys ledande specialister inom ledning och styrning av hållbar digital transformation.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365