UClarity stöttar Telia vid framtagandet av ny integrationstjänst

UClarity stöttar Telia vid framtagandet av ny integrationstjänst

Telia har i dagarna lanserat sin nya tjänst Telia Mobil UC Access som ska underlätta integrationen mellan ett företags mobilanvändare och deras uc-plattform. Tjänsten gör det möjligt att styra sin kommunikation baserat på sin närvarostatus oberoende av vilken typ av mobil, vilket nummer eller Lync-klient som används.

UClarity har stöttat och agerat rådgivare till Telia vid testning och utveckling i en autentisk driftmiljö under det gångna året.

– Det här är en ny generation av operatörstjänster som vi tror har en stor potential. Nu blir det möjligt att börja använda ”ett nummer” och få in linjestatus för att visa alla medarbetares tillgänglighet i bolagens kommunikationsplattformar, säger UClaritys Martin Lidholm.

Läs mer om Telia Mobil UC Access

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365