Uclarity stöttar Microsofts kunder med Teamwork Assessment

Uclarity stöttar Microsofts kunder med Teamwork Assessment

Under våren har Uclarity stöttat flera kommuner och regioner att komma igång med moderna, digitala arbetssätt. Arbetet har skett på uppdrag av Microsoft enligt metoden som kallas Teamwork Assessment. Kortfattat handlar det om flera målmedvetna aktiviteter för att tydliggöra hur respektive organisation skapar största möjliga verksamhetsnytta med digitala arbetssätt. Just denna satsning har varit riktad mot offentlig sektor, men tillvägagångssättet fungerar oavsett bransch eftersom det tar avstamp i den egna verksamheten.

När tekniken är på plats börjar utvecklingsresan

Redan innan Corona-krisen slog till med full kraft, var det många organisationer som hade påbörjat resan mot smarta, digitala arbetssätt oberoende av plats. En hel del organisationer hade redan infört de tekniska förutsättningarna, men inte (före Corona!) sett den utveckling man förväntat sig. Det stämmer bra överens med både vår erfarenhet och forskningen – det är först när tekniken finns som det verkliga arbetet börjar.

Det här har även Microsoft sett hos flertalet kunder. Därför anlitar man partners som Uclarity för att inleda och förstärka den del av förändringsresan som handlar om att utveckla arbetssätt och kultur. För det är nämligen först när dessa matchar den nya tekniken som man får full utväxling av den tekniska investering som många gånger redan är gjord.

3 frågor till Region Blekinge och Anna Tegel, Projektledare Avdelningen för digitala e-tjänster

Vad har ni gjort tillsammans med Uclarity under våren?

– Vi har inlett arbete med en så kallad Teamwork Assessment för att stödja vår utsedda målgrupp i användandet av Office 365 och framförallt Teams.

Hur har deltagarna (ledning och fack huvudsakligen) upplevt workshoppen och särskilt scenario-delen?

– De har varit mycket positiva och varit engagerade i att ta fram scenarios att börja arbeta med i sin verksamhet.

Vad kom det sig att ni valde Uclarity?

– Vi gjorde en utvärdering av fem olika leverantörer vilket även inkluderade intervjuer med referenskunder. Uclarity var tydliga i hur upplägget såg ut samt fick väldigt goda omdömen av referenskunder och därför valde vi dem.

Skapa samsyn och kom igång

I praktiken betyder det att vi på Uclarity tillämpar vår egen metodik, helt eller delvis, för att stötta kunderna att förstå och äga förändringen. Det gäller i synnerhet i ledningen som ofta behöver skapa samsyn och gemensam målbild. Det behövs för att de strukturella förutsättningar som krävs för att lyckas ska komma på plats.

Hur kan vardagsutmaningar förenklas med digitala verktyg?

En av de metoder som är väldigt uppskattad, är när vi i workshopform utforskar verksamhetsscenarier – eller, enklare uttryckt vardagsutmaningar – som skulle kunna lösas med modernare, digitala arbetssätt. Detta är kraftfullt eftersom det är verksamhetsrepresentanterna som själva vet vilka deras viktigaste utmaningar är. Men det vi också ser är att det som kan tyckas abstrakt med digitaliserade arbetssätt blir så mycket mer lättillgängligt när det utforskas gemensamt och med verksamhetsnyttan i fokus.

Avslutningsvis – vad har vi sett nu när Corona-krisen blivit den oväntade katalysatorn för digitala arbetssätt vi inte förväntade oss?

Många har med mycket kort varsel kastats in i digitala arbetssätt och börjat använda verktyg de aldrig tidigare mött. Det fungerar…   …sisådär. Vi ser flera risker hos organisationer som inte tar situationen på allvar. En uppenbar risk är att medarbetare endast använder en bråkdel av de möjligheter som erbjuds. Men, och kanske ännu värre, det riskerar att skapa en dålig upplevelse av såväl tekniken som arbetsgivaren om man inte får tillräckligt med stöd för att lära och ta till sig det nya. Det kan även ha en negativ inverkan på hälsan, och är per definition uttryck för en dåligt hanterad digital arbetsmiljö. Detta är risker få arbetsgivare har råd med. Särskilt inte när den digitala arbetsplatsen utgör en allt större och mer kritisk del av det ack så viktiga medarbetarerbjudandet.

Uppdragen har genomförts av Pia Stider.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365