Uclarity på Power Platform World Tour – Tredje dagen