Uclarity på Power Platform World Tour – Första dagen