Uclarity och Microsoft bjuder in regioner till dialog om miljösmart digitalt samarbete

Uclarity och Microsoft bjuder in regioner till dialog om miljösmart digitalt samarbete

Under året har Uclarity tillsammans med Region Uppsala drivit utveckling av miljösmarta, digitala möten och samarbete. Satsningen har finansierats med hjälp av klimatväxlingspengar.

Nu bjuder vi in övriga regioner för att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi kan minska resor och skapa en hållbar och effektiv resursanvändning. Region Uppsalas miljöchef kommer att presentera hur satsningen finansierats med hjälp av klimatväxlingspengar. Vi kommer också titta på hur tekniken kan användas optimalt och hur en förändringsresa kan gå till  i praktiken. Under dagen får ni även möjlighet att mingla och dela erfarenheter samt träffa REDI- och REMM-projekten som berättar om deras arbete med resfria möten i regioner, kommuner och myndigheter. Dagen avslutas med ett besök hos Microsoft för att se deras nya lokaler, inklusive en presentation om det klimattänk som genomsyrat flytten samt Microsofts miljöarbete övergripande.

För oss har det varit fantastiskt att kunna bidra i denna aktuella och angelägna insats för att nå klimatmålen. Vi hoppas att du också tycker att detta är viktigt och vill både ta del av och dela erfarenheter!

Anmäl dig senast 7 januari – här.

PS. Undrar du varför vi bjuder in till ett fysiskt möte? Vår erfarenhet säger att det är viktigt att träffas “på riktigt” ibland – det här är ett sånt tillfälle. Självklart kan du delta digitalt också – meddela bara så vi vet hur många som kommer hit!

Tid: 14 januari 2020, 10:00-15:00 + 15:00-16:00 rundvandring hos Microsoft
Plats: Hos Uclarity på Lästmakargatan 14 i Stockholm samt rundvandring hos Microsoft Stockholm
Målgrupp: Miljöansvarig och ansvarig för Digital arbetsplats eller motsvarande

Pia Stider är en av UClaritys ledande specialister inom ledning och styrning av hållbar digital transformation.