Uclarity och Microsoft bjuder in regioner till dialog om miljösmart digitalt samarbete

Uclarity och Microsoft bjuder in regioner till dialog om miljösmart digitalt samarbete

Under året har Uclarity tillsammans med Region Uppsala drivit utveckling av miljösmarta, digitala möten och samarbete. Satsningen har finansierats med hjälp av klimatväxlingspengar.

Nu bjuder vi in övriga regioner för att dela med oss av våra erfarenheter av hur vi kan minska resor och skapa en hållbar och effektiv resursanvändning. Region Uppsalas miljöchef kommer att presentera hur satsningen finansierats med hjälp av klimatväxlingspengar. Vi kommer också titta på hur tekniken kan användas optimalt och hur en förändringsresa kan gå till  i praktiken. Under dagen får ni även möjlighet att mingla och dela erfarenheter samt träffa REDI- och REMM-projekten som berättar om deras arbete med resfria möten i regioner, kommuner och myndigheter. Dagen avslutas med ett besök hos Microsoft för att se deras nya lokaler, inklusive en presentation om det klimattänk som genomsyrat flytten samt Microsofts miljöarbete övergripande.

För oss har det varit fantastiskt att kunna bidra i denna aktuella och angelägna insats för att nå klimatmålen. Vi hoppas att du också tycker att detta är viktigt och vill både ta del av och dela erfarenheter!

Anmäl dig senast 7 januari – här.

PS. Undrar du varför vi bjuder in till ett fysiskt möte? Vår erfarenhet säger att det är viktigt att träffas “på riktigt” ibland – det här är ett sånt tillfälle. Självklart kan du delta digitalt också – meddela bara så vi vet hur många som kommer hit!

Tid: 14 januari 2020, 10:00-15:00 + 15:00-16:00 rundvandring hos Microsoft
Plats: Hos Uclarity på Lästmakargatan 14 i Stockholm samt rundvandring hos Microsoft Stockholm
Målgrupp: Miljöansvarig och ansvarig för Digital arbetsplats eller motsvarande

Pia Stider är en av UClaritys ledande specialister inom ledning och styrning av hållbar digital transformation.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365