UClarity hjälper Botkyrka kommun med upphandling av trygghetslarm

UClarity hjälper Botkyrka kommun med upphandling av trygghetslarm

UClarity har hjälpt till med kravställning och varit upphandlingskonsult av ett ramavtal gällande trygghetslarm för sex stycken vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun. Kunden är Vård- och omsorgsförvaltningen.

Ramavtalet blev klart i början av året och nu sker de första avropen. I ett första skede till två vård- och omsorgsboenden i kommunen. UClarity är fortsatt engagerade hos Botkyrka kommun och projektleder införandet av det nya trygghetslarmsystemet tillsammans med verksamheten och larmleverantören.

– Trygghetslarm är ett av UClaritys specialistområden och med vårt expertkunnande inom it-kommunikation och vana av upphandlingar enligt LoU, passar den här sortens uppdrag oss väldigt bra. Genom uppdraget hos Botkyrka har vi skaffat oss en väldigt god kännedom om marknaden för moderna trygghetslarm, en kunskap vi gärna delar med oss av till andra kommuner som också ser ett behov av att uppgradera sina larminstallationer, kommenterar Christer Holm, partner och ansvarig för området Strategi och Upphandling på UClarity.

För mer information om vårt arbete för Botkyrka kommun kan du kontakta Anett Niemi, ansvarig konsult för upphandlingen.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365