UClarity hjälper Botkyrka kommun med upphandling av trygghetslarm

UClarity hjälper Botkyrka kommun med upphandling av trygghetslarm

UClarity har hjälpt till med kravställning och varit upphandlingskonsult av ett ramavtal gällande trygghetslarm för sex stycken vård- och omsorgsboenden i Botkyrka kommun. Kunden är Vård- och omsorgsförvaltningen.

Ramavtalet blev klart i början av året och nu sker de första avropen. I ett första skede till två vård- och omsorgsboenden i kommunen. UClarity är fortsatt engagerade hos Botkyrka kommun och projektleder införandet av det nya trygghetslarmsystemet tillsammans med verksamheten och larmleverantören.

– Trygghetslarm är ett av UClaritys specialistområden och med vårt expertkunnande inom it-kommunikation och vana av upphandlingar enligt LoU, passar den här sortens uppdrag oss väldigt bra. Genom uppdraget hos Botkyrka har vi skaffat oss en väldigt god kännedom om marknaden för moderna trygghetslarm, en kunskap vi gärna delar med oss av till andra kommuner som också ser ett behov av att uppgradera sina larminstallationer, kommenterar Christer Holm, partner och ansvarig för området Strategi och Upphandling på UClarity.

För mer information om vårt arbete för Botkyrka kommun kan du kontakta Anett Niemi, ansvarig konsult för upphandlingen.