UClarity håller i temadag på Digital Workplace Arena 2018

UClarity håller i temadag på Digital Workplace Arena 2018

UClarity Partner & Co-Founder, Peter Andersson, kommer att hålla i temadagen i samband med Digital Workplace Arena 2018 i Stockholm. Ämnet för temadagen är “Teknik som stöttar moderna arbetssätt”. Peter kommer att leda en heldags workshop med fokus på införandet av teknik för digitalt arbetssätt, digitala möten och kollaboration med följande programpunkter:

  1. Teknik för digitala arbetssätt senaste trenderna
  2. Analys och målbild för införandet av teknik som stöttar moderna arbetssätt
  3. Mål för införande av teknik
  4. Förvaltning och ständig utveckling av digitala arbetsplatsen

Är du intresserad av att delta så kan du anmäla dig till temadagen och/ eller konferensen här.

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.