Uclarity förstärker med förändringsledningskompetens

Uclarity förstärker med förändringsledningskompetens

Från och med 1 februari 2021 arbetar Ralph Lindgren som förändringsledare i vårt user adoption och förändringsledningsteam. Ralph är PROSCI-certifierad förändringsledare och har en lång erfarenhet från IT-relaterade förändringsprojekt från ICA-koncernen.

Ralph kommer speciellt att fokusera på förändringsarbete med kunder som har investerat i Microsoft 365. Vi ser många organisationer som inte har fått ut det potentiella värde från deras investering i till exempel Microsoft Teams och behöver en strukturerad förändringsledningsinsats.

”Vi är väldigt glada för att få så stark förändringsledningskompetens till Uclarity. Ralph bidrar med viktig spetskompetens och erfarenhet, speciellt till lite större och mera komplexa organisationer där Ralph har lång erfarenhet”, säger Peter Andersson, Founding Partner och affärsområdesansvarig.

 

För mer information, kontakta

Peter Andersson, Founding Partner
E-post: peter.andersson@uclarity.com
Telefon: 0734-198014 

 

Om Uclarity

Vi består av seniora konsulter med mångårig erfarenhet från IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Våra kompetenser sträcker sig från strategisk rådgivning, upphandling, teknisk arkitektur till lansering av digitala möten och digitalt arbetssätt.

 

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365