Uclarity föreläser om digitala assistenter på Kontaktadagen 14 maj 2020

Uclarity föreläser om digitala assistenter på Kontaktadagen 14 maj 2020

Kontaktadagen är årets största konferens för verksamheter som arbetar med kundmöten via telefon och digitala kanaler och vill skapa morgondagens kundupplevelser. Kontaktadagen arrangeras 14 maj 2020 på Münchenbryggeriet.

För mer information om konferensen och anmälan: http://www.kontaktadagen.se/

Christer Holm från Uclarity kommer att föreläsa om Digitala Assistenter (även kallat chatt bot:ar) och resan från idé till konkret verksamhetsnytta.

Digitala Assistenter – från idé till konkret verksamhetsnytta

Digitalisering och automatisering med artificiell intelligens (AI) står högt på listan hos många verksamheter. Men området är stort och det finns flera typer av ”maskiner”, t.ex. chatt bot:ar, maskininlärning, rösttolkning, röststyrning, automation (RPA) för att nämna några. Den stora frågan är HUR man lyckas?

Denna föreläsning ger exempel från verkligheten och besvarar frågeställningar som:

  • Varför investerar bolag i tekniken?
  • Hur fungerar digitala assistenter i praktiken?
  • Vilka resurser och kompetenser behövs?
  • Hur bör arbetet organiseras för att få önskad effekt?

Om Uclarity

Uclarity är ett oberoende konsultföretag inom IT, telekom och verksamhetsrådgivning. Vi är experter på att få människor att jobba tillsammans oavsett tid och plats.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365