Trendspaning Digitala Möten 2021

Trendspaning Digitala Möten 2021

Det har aldrig varit svårare att sia om framtiden än nu. Allt är upp och ner tack vare pandemin. Vi gör ändå ett försök att sia om vad som kommer hända inom digitala kommunikations- och samarbetslösningar de kommande 12 månaderna.

Resande börjar igen

Även om alla har insett värdet i digitala möten längtar vi väl alla efter att få träffas i ett fysiskt möte igen snart. Vi tror att resande kommer att öka så snart vaccinationerna börjar få effekt. Dock tror vi inte att affärsresandet kommer hamna på samma nivåer som tidigare till fördel för besparingar för miljö, kostnader, tid och fortsatt användning av digitala möten.  

Flera hybridkonferenser

Alla inställda konferenser och event kommer igång igen – både internt och i branscher. Däremot tror vi inte att formen kommer vara densamma som innan pandemin utan snarare en mix av digitala och fysiska konferenserDet kommer troligtvis att finnas en valfrihet mellan att delta digitalt eller fysiskt. Vi tror att det kommer ta lång tid innan alla är beredda att resa och umgås med många människor igen. Samtidigt måste vi tänka på miljön och många organisationer kommer att försöka fortsätta hålla nere reskostnaderna.  

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

Livesändningar och webinars är här för att stanna

Webinars har funnit en fast plats i marketingmixen för många verksamheter både för interna och externa möten. Vi kommer att se en snabb utveckling i hur webinars används och sändningarna blir mera avancerade och interaktiva. Kommunikationsavdelningar måste bli bättre på att planera och producera webinars som en naturlig del av hanteringen av digitala kanaler 

Fortsatt snabb utveckling av lösningar för digitala möten 

Digitala möten är här för att stanna. Vi tror att många organisationer kommer bibehålla antalet digitala möten på nästan samma nivåer även efter att pandemin är över. Vi ser att leverantörerna kommer att fortsätta den höga och snabba utvecklingstakten av lösningarna för att göra det ännu enklare, engagerande och naturligt att ha digitala möten. Microsoft och Zoom kommer att leda utvecklingen i snabb takt men vi kommer även att se en ökning av nichelösningar som kompletterar mötesupplevelsen i Teams och Zoom.  

Ökade investeringar i digitala möteslösningar för kontoret

När anställda kommer tillbaka till kontoret kommer de delta i många fler digitala möten än före pandemin. Detta kommer att ställa krav på att det finns utrustning och ytor som är anpassade för att ha digitala möten. Det måste finnas skärmar, ljudenheter, kameror, digitala whiteboards med mera som är anpassade för olika typer av möten. Vi kommer att se en snabb utveckling i ny utrustning som är anpassade för att enkelt ha digitala möten på kontoren.  


Vill du ha tips direkt i din inkorg?

Signa upp på vårt nyhetsbrev!


 

Alla måste bli bättre på digitalt samarbete

Boomen av digitala möten under senaste året har resulterat i att majoriteten av medarbetare både kan organisera och delta i digitala möten. Möten är dock inte allt och vi tror att nästa fokusområde måste bli digitalt samarbete: samskapande i dokument, whiteboards, avancerade workshops, rullande gruppchatts med mera. Det blir även viktigt att lära sig bygga sociala relationer i de teams man jobbar i digitalt.    

Digitalt chefskap kommer att bli en viktig kompetens

Chefskapet har ställts på huvudet på grund av pandemin och övergången till att nästan enbart se och kommunicera med sina anställda digitalt. Detta kräver nya kompetenser och förmågor av chefen som måste bemästra digitala verktyg som Microsoft Teams på en helt ny nivå. Som chef måste man kunna skapa gemenskap, tydlighet, samhörighet och samtidigt vara tillgänglig och närvarande. 

Året då vi börjar använda tillgänglig intelligens för att effektivisera våra arbetsliv

Det har varit många diskussioner under det gångna året kring personlig effektivitets-statistik i förhållande till den personliga integriteten. Ska vårt beteende när vi jobbar verkligen analyseras för vårt eget bästa? Vi tror att det på allvar blir året då vi faktiskt använder den intelligens som finns tillgänglig för att tänka till kring hur vi förbrukar vår tid – i arbetet som privat. Detta kan vara året då vi på allvar tillåter AI att föreslå smarta förändringar till det bättre för oss?   

Vill ni också lyckas med resan mot ett bättre arbetsliv?

Nyfiken på mer? Kontakta oss!

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på UclarityKolla in Altitude 365