Temadag med Pia Stider: Teknik som stöttar moderna arbetssätt

Temadag med Pia Stider: Teknik som stöttar moderna arbetssätt

15 oktober 2018 kommer Pia Stider att leda en temadag i samband med konferensen Framtidens Kontor och Arbetssätt 2018. Fokus blir att leda deltagarna genom vanliga utmaningar vid införande av digitala arbetssätt speciellt hur arbetet med teknik respektive människa hänger ihop. Det kommer bli stort utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagare som kommer från både IT, HR och andra yrkesgrupper.

 

Det är hög tid att man börjar samarbete över gränserna i organisationen för att lyckas med det nya arbetslivet. Vi har sett att detta är en stor utmaning men när man lyckas så blir allt så mycket enklare! Det ska bli spännande att få dela våra erfarenheter och även få nya insikter från alla deltagare, säger Pia Stider.

Har du inte redan anmält dig kan du göra det här

Peter är en av UClaritys ledande specialister på IT-kommunikationslösningar med fokus på strategiprojekt samt införande av ny teknologi i verksamheten.